Bouwen op de “enk” aan de Ugchelsegrensweg ?

Onlangs is het bestuur van de Dorpsraad door de gemeente geïnformeerd over bouwplannen op de genoemde locatie; een plek die overigens ten onrechte de benaming “enk” lijkt te hebben.
Maar als we maar weten wat bedoeld wordt: het aldaar aanwezige open terrein.
Ter weerszijden van de Ugchelsegrensweg, tegen het nieuwe woongebied de Veldekster aan  en aan de overkant op het Wegenerterrein wil de gemeente de bouw van ong. 15 vrijstaande woningen mogelijk maken.
Hiervoor is een bestemmingsplanherziening nodig.
Het bestuur van de Dorpsraad heeft de gemeente voorgesteld om het hoe en waarom van dit plan  uit te komen leggen aan de inwoners van Ugchelen op een informatiebijeenkomst.
De gemeente wil die uitleg graag geven.
Het bestuur is nieuwsgierig naar uw reactie en stelt deze op prijs. Uw reactie zal mede van belang zijn bij de standpuntbepaling van het bestuur als  de beoogde planherziening aan de orde komt..
Deze informatiebijeenkomst wordt gehouden op
maandagavond 30 november in “De Duiker”, aanvang 19.30 uur.
De zaal is open vanaf 19.00 uur.

De Enk Ugch.Grensweg

Geef een reactie

*

drie × 1 =