De agenda van de Dorpsraad

De agenda van de Dorpsraad kende de afgelopen tijd onder meer de volgende onderwerpen:

 • Tijdens de hoorzitting in de Politieke Markt Apeldoorn over de bedrijfsuitbreiding en herinrichting bosgebied, het zgn. “bosje van Norel”, heeft de Dorpsraad haar bezwaar nogmaals aan de politieke partijen uiteengezet. Wij willen alleen dan meewerken aan een uitbreiding van het bedrijventerrein, als we de absolute zekerheid hebben dat er tegelijk gestart wordt met de herinrichting van het bosgebied, opknappen beken / spreng etc. en dat daarvoor voldoende geld beschikbaar is.
 • De problematiek van de “hangjongeren”.
  We zijn benaderd door deze groep jongeren die zelf hebben aangegeven dat ze weten dat ze voor overlast zorgen. Een waardevolle stap. “Maar er is voor ons ook niks in Ugchelen”, is hun verweer.
  Samen met de wijkagent, de Stichting Wisselwerk en uiteraard de jongeren zelf gaat de Dorpsraad zoeken naar mogelijkheden om deze groep “ergens” een eigen plek te geven.
  Dit is in vele opzichten geen eenvoudige opgave. Maar het initiatief van de groep dient opgepakt te worden.
 • Onze “dorpswethouder” dhr. Michiel Boddeke komt vrijdagmiddag 13 november weer langs om met de Dorpsraad van gedachten te wisselen. Mocht u zelf met de wethouder willen praten, laat dat ons secretariaat dan weten, dan “regelen we iets.”
 • We hebben de gemeente schriftelijk gevraagd naar de plannen voor de locatie van het v.m. woongebouw “De Schakel” aan de Ugchelsegrensweg. Het is daarover heel lang stil; de stilte duurt te lang naar onze mening.
 • Er wordt door de cie.Water en Milieu vanuit de Dorpsraad gewerkt aan een educatieplan over de beken en sprengen in Ugchelen . Dit plan moet met name vorm krijgen op het nieuw aangelegde Winnemolenpark. Een prachtig initiatief! Aan de uitwerking van de plannen wordt hard gewerkt. Een volgende keer meer hierover, maar Wim Kers kan u alvast meer vertellen.
 •  Aardig om te weten: er is een leefbaarheidsenquête gehouden in Zuid en in Ugchelen.
  Ugchelen scoorde op 2 punten negatief: de mogelijkheden om aan sport te doen zijn te beperkt en het weinige contact met mensen uit andere cultuur.
  Daartegenover werden 31 positieve aspecten genoemd, waaronder de beperkte overlast van groepen jongeren (…)
  En met het eveneens genoemde aspect “de mensen in deze buurt blijven hier graag wonen” , daarin kan de Dorpsraad zich wel vinden.

Het geeft je een goed gevoel daar een bijdrage te kunnen leveren. Toch?

Geef een reactie

*

15 − 10 =