Brouwersmolenweg

Op maandag 14 september van 1700-1900 uur konden belangstellenden, en met name bewoners van de Brouwersmolenweg e.o. kennis nemen van de plannen die de gemeente heeft om de Brouwersmolenweg “op te knappen”.
Ongeveer 30 belangstellenden  lieten zich in De Duiker informeren door gemeente- ambtenaren over deze plannen. Samengevat komen de maatregelen neer op:

  •   het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag
  •   het instellen van een 30 km- per uur- regime;
  •   het opheffen van de voorrangsregeling
  •   het aanbrengen van verhoogde plateaus op ALLE kruisingen met deze weg
  •   het verbreden van de  rood kleurende fietssuggestie- stroken en dus het versmallen van de rijbaan
  •   het aanbrengen van 1-2 verkeersdrempels ( in aanvulling op de plateaus)

Deze voorstellen waren in overleg met de dorpsraad tot stand gekomen en wij waren dan ook zeer tevreden dat  onze ideeën konden worden gerealiseerd.
Het bleek  dat ook de bezoekers van deze informatie-bijeenkomst over het algemeen tevreden waren met de voorgestelde herinrichting. Alleen het al of niet aanbrengen van drempels, daarover wordt verschillend gedacht. De een wil een drempel extra om “scheurgedrag” te voorkomen, de ander wenst juist geen drempel omdat extra hinder wordt gevreesd zoals trillingen, geluid van optrekkende en remmende auto’s etc. Tja….elk voordeel heeft zijn nadeel.
De dorpsraad wacht af welk standpunt de gemeente gaat innemen en zal daar verder geen “kwestie” van maken.
Ook is het de bedoeling dat op de Hoog Buurloseweg  vanaf ongeveer de Steenbeek tot aan de Hoenderloseweg het regime van 30 km/ uur gaat gelden.
De werkzaamheden aan de Brouwersmolenweg staan gepland voor de periode 19 oktober – 13 november, uiteraard als de weersomstandigheden het werk toelaten.
De betreffende bewoners zullen over deze werkzaamheden nog nader door de gemeente worden geïnformeerd.

Geef een reactie

*

een × drie =