Natuur/Veluwetransferium

Op 10 juli was de Dorpsraad uitgenodigd voor een overleg met Staatsbosbeheer over plaats en aanleg van een zgn. natuurtransferium. Dit zal worden aangelegd “ergens” tussen Het Leesten en de Hamermolen.
Wat is dat, een natuurtransferium? Dit is een “aangeklede” parkeerplaats  waar bezoekers van de Veluwe hun auto kunnen parkeren om vandaar te voet of per fiets de Veluwe verder te verkennen. Meerdere van deze transferia worden met dit doel aangelegd.
Op zo’n transferium wordt bijvoorbeeld een informatiecentrum opgericht, kan een kleine horecagelegenheid komen en een voorziening om fietsen te huren en te repareren.
Staatsbosbeheer voert hierover met vele belanghebbenden in het betreffende gebied overleg. De Dorpsraad heeft Staatsbosbeheer informatie verstrekt over het huidige gebruik van het betreffende gebied, over het karakter en het belang van de thans aanwezige voorzieningen, Maar ook hebben we het belang en de attractiviteit van Ugchelen onder de aandacht gebracht: zorg dat fietsers en wandelaars op een vanzelfsprekende en aantrekkelijke manier door Ugchelen gaan, op weg naar…..
We wachten het toegezegde vervolgoverleg af.

Geef een reactie

*

vijf × 1 =