Europaweg, Zuid-westpoort van Apeldoorn

In het jaar 2001 is een zgn.”masterplan” opgesteld voor de Europaweg en omgeving. en zo langzamerhand worden ontwikkelingen zichtbaar,
Als hoofdontsluitingsweg moet de Europaweg, vanaf A-1 tot het centrum,  de “drager”  van de bedrijvigheid en het groene beeld vormen.
Er wordt een driedeling gemaakt, bestaande uit een “bosdeel”, een “parklaandeel” en “de kop”. In elk deel vinden momenteel bouwactiviteiten plaats. De delen “parklaan “  en “de kop”  horen officieel niet tot het werkgebied van de dorpsraad Ugchelen , toch is het zinvol daarover na te denken omdat het direct of indirect invloed heeft op de leefomstandigheden in Ugchelen. In dit artikel beperken wij ons tot het “bosdeel” dat ligt tussen de aansluiting van de A-1 en de kruising Laan.v.Spitsbergen / Laan.v.Westenenk.
Onlangs waren er nog plannen om aan de noordzijde van de weg, een heel nieuw stadion te bouwen voor AGOVV. Door acties vanuit de bevolking is dit plan niet door gegaan, omdat het strijdig is met het geldende natuurbeleid.
Op de voormalige camping “de Veldekster” wordt intussen volop gebouwd met behoud van het natuurlijke karakter.
Richting stad toe komen we vervolgens bij de kleine Enk, dat in de plannen een open karakter moet houden.
Er worden echter wel plannen ontwikkeld om ter hoogte van de Brouwersmolenweg nog een beperkt aantal vrijstaande woningen te ontwikkelen. Verder mag men beslist niet gaan.
Verder richting stad ligt  het terrein van Wegener. Op dit terrein bestaan plannen om enkele kantoortorens te ontwikkelen, welke zijn opgenomen in het “masterplan”. Zij zullen ver genoeg van de Europaweg worden gesitueerd om het natuurlijke karakter ter plaatse in stand te houden.

Het “bosdeel” van de Europaweg is in beheer en onderhoud bij de Provincie Gelderland. In verband met de verkeersveiligheid heeft de Provincie enige jaren geleden de weg versmald.  Bovendien is  toen geluidsreducerend asfalt aangebracht om geluidsoverlast tot een minimum te beperken.
Ook de oversteek voor voetgangers en fietsers ter plaatse van de Ugchelsegrensweg is een stuk veiliger geworden, al blijft het opletten daar ter plaatse.
De bedrijven die zich vestigen langs de Europaweg hebben wel de toezegging gekregen dat op de weg geen filevorming zal optreden i.v.m. de bereikbaarheid. Daarom heeft de Provincie de oude verhardingslagen niet verwijderd en kan in de toekomst de weg weer “omgebouwd” worden tot 2 x 2 rijstroken, zonder extra veel kosten te moeten maken. In het inrichtingsplan gaat men er overigens vanuit dat de hele Europaweg, een van de belangrijkste ontsluitingswegen van de stad,  een vierbaans weg wordt, met hier en daar nog parallelwegen er aan toegevoegd.

Geef een reactie

*

18 − 5 =