Hoe beheren we de watermolens in Ugchelen

Nu zijn er in Ugchelen twee watermolens, maar als de inrichting van het Beekveld gereed is zal daar de derde watermolen, de Winnemolen, gebouwd worden. Uit ervaringen met de Hamermolen is bekend dat het onderhoud van de molens lastig te regelen is.
De Dorpsraad heeft het initiatief genomen het beheer en onderhoud van alle molens in Ugchelen  voor eens en voor altijd te regelen. Het idee is een Stichting te vormen waarin alle eigenaren van de molens zijn vertegenwoordigd, maar ook de Gemeente  en Dorpsraad. De Stichting is verantwoordelijk voor beheer, onderhoud en aanvullende taken.
Uit een gesprek met de Gemeente bleek dat die wel voelt voor een gezamenlijk beheer, maar die taak liever onderbrengt bij een bestaande organisatie “de Windvogel” een vereniging die gericht is op duurzame energie van windmolens.
Recent heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Dorpsraad, Gemeente en de Windvogel. Het blijkt dat de Windvogel genegen is de verantwoordelijkheid voor de watermolens op zich te nemen maar de daarmee gemoeide kosten moeten opgebracht worden door een windmolen die stroom levert.
Nu is de vraag willen wij zo’n windmolen en zo ja waar moet die komen? Dat wist de afvaardiging van de Gemeente ook niet zo gauw dus die zijn teruggegaan voor ruggespraak. We hebben nog geen reactie ontvangen, maar de Dorpsraad blijft streven naar een degelijk beheer van de Ugchelense watermolens.

Bouwhofmolen
Bouwhofmolen
Hamermolen
Hamermolen

Geef een reactie

*

vier × 3 =