Dorpsmeldpunt en spreekuur wijkagent naar dinsdagavond

De dorpsraad heeft, in overleg met de wijkagent, besloten om het dorpsmeldpunt te verzetten naar de dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. Het blijft in Ugchelens Belang.
Het spreekuur van de wijkagent Gert van den Born wordt eveneens naar dit tijdstip verzet.
We hopen zo dat er meer bewoners de weg naar het Dorpsmeldpunt weten te vinden, waar ze terecht kunnen met alle zaken die op het woon- en leefgebied in Ugchelen betrekking hebben.
Dit mag over verkeer, groen, speelveldjes, verlichting, overlast of andere zaken gaan. Zonodig wordt de wijkagent er direct bij betrokken.

Geef een reactie

*

15 − 1 =