30 km-zones in Ugchelen – uitwerking

Om te proberen de maximale snelheid van het auto-verkeer te beperken tot deze 30 km zijn een aantal te treffen fysieke maatregelen noodzakelijk: wegversmallingen, drempels etc.
De locaties waar deze ingrepen in het wegprofiel gaan plaatsvinden zijn:
–          Methusalemlaan t.h.v. huisnummers 55 en 57; het aanbrengen van een verkeersgeleider aan een zijde van de rijbaan, waardoor de rijbaan wordt versmald tot 3.25 m en een vrije fietsdoorgang van 1.25 m;
–          Markendoel, t.h.v. de huisnummers 27 / 29 en 14 / 16; dezelfde maatregel als hierboven;
–          Molecatenlaan, t.h.v. huisnummers 45 / 47; dezelfde maatregel als hierboven, maar dan 2-zijdig; dus een rijbaanbreedte van 3.25 en twee keer een vrije fietsdoorgang van 1.25 m. breed;
–          Bazemolenweg t.h.v. huisnummers 22 / 24 tegenover het fiets-voetpad; hier wordt de rijbaan versmald door het trottoir aan beide zijden van de weg te verbreden, waardoor de rijbaan wordt versmald tot 3.25 m.
De bestaande uitritten van de woningen met huisnummers 22, 24 en 35 worden aangepast;
–          Bogaardslaan t.h.v. huisnummers 11 en 13; de bestaande bushalteplaats wordt verbreed, waardoor de rijbaan wordt versmald; ook hier worden stoep en uitritten aangepast.
Op de publicaties in de Bron zijn 2 schriftelijke reacties binnen gekomen.
We hebben deze bezwaren aan de gemeente kenbaar gemaakt en een overleg hierover heeft geleid tot de oplossingen zoals hierboven beschreven.
De Dorpsraad gaat akkoord met de door de gemeente te treffen maatregelen.
We zijn er ons van bewust dat deze ingrepen in het wegprofiel het straatbeeld niet fraaier maken. Echter, ons aller rijgedrag maakt helaas e.e.a. noodzakelijk.
Overigens, formeel moet de gemeente het besluit tot instellen van bedoelde “ 30-km gebieden” nog nemen.
Dit voornemen zal officieel worden gepubliceerd en tegen dat voorgenomen besluit kan bezwaar worden gemaakt door het indienen van een zienswijze.
Gelet op de resultaten van het met de gemeente gevoerde overleg mag duidelijk zijn, dat de Dorpsraad akkoord zal gaan met dit besluit.
Uitvoering van de maatregelen zal naar verwachting in het voorjaar van 2008 gebeuren.

De tekeningen waarop de te treffen fysieke maatregelen zijn ingetekend, kunt u inzien op het dorpsmeldpunt, op woensdagochtend van 10.30 – 12.30 uur. (26 december en 2 januari gesloten).

Geef een reactie

*

veertien + 13 =