30 km-zones in Ugchelen – aankondiging

Het belangrijkste doel van het invoeren van 30 km. gebieden is de snelheid te verlagen en daarmee de veiligheid en de leefbaarheid in de woonwijken te verbeteren. Rob van Schaijk heeft in de vorige uitgave van De Bron al reeds aangegeven hoe groot het verschil is in letselschade of je nu 30 dan wel 50 kilometer per uur rijdt. Het gaat hierbij met name om de meest kwetsbare deelnemers in het verkeer, namelijk de voetganger en de fietser.

De situatie in Ugchelen is op dit moment niet eenduidig. Er zijn straten met drempels waar het gebodsbord van “30” ontbreekt en er zijn straten met wel een gebodsbord maar waar fysieke maatregelen zoals versmallingen, drempels en plateau’s ontbreken.

Samen met de gemeente hebben wij een inventarisatie gemaakt van de huidige situatie en zijn tot de conclusie gekomen dat er nog veel moet veranderen om de automobilist er van te doordringen dat hij in een buurt c.q dorp rijdt waar kalmpjes aan gereden moet worden.

Helaas zijn er onvoldoende financiële middelen voorhanden om onze wensen gerealiseerd te krijgen. Zo hadden wij meer verhoogde plateau’s willen aanleggen op kruispunten, zoals bij Molecatenlaan-Bogaardslaan. Wanneer de mogelijkheden zich de komende jaren voordoen, dat er wel voldoende geld voorhanden is, zullen wij ons sterk maken voor nog meer fysieke maatregelen.  Voor nu hebben wij gekozen voor het maken van wegversmallingen in plaats van de aanleg van drempelconstructies, omdat deze laatste meer geluidsoverlast geven voor de direct aanwonenden.

In de volgende straten zullen er fysieke maatregelen genomen worden:

  •  Methusalemlaan (versmalling met vrije fietsdoorgang L/R thv huisnrs 55/57)
  •  Markendoel (versmallingen met vrije fietsdoorgang L/R thv huisnrs.27/29 en huisnrs 14/16)
  •  Bazemolenweg (versmalling d.m.v. trottoirverbreding thv en t.o. huisnrs 22/24)
  •  Molecatenlaan (versmalling met vrije doorgang fiets thv huisnrs. 45 t/m 48)
  •  Bogaardslaan (aanpassen bushalte bij Apotheek incl. inspringen trottoir)

Overigens zullen bestaande borden verwijderd c.q verplaatst worden en nieuwe worden toegevoegd. Tevens zal de markering op de weg worden aangepast.

Wanneer wij het over heel Ugchelen hebben dan moeten wij voor enkele wegen een uitzondering maken en wel Ugchelseweg (excl. winkelcentrum), G.P. Duuringlaan, Brouwersmolenweg, Hoenderloseweg en Hoog Buurloseweg. Op deze wegen blijft de 50 km gehandhaafd in verband met de busroute en ontsluiting van het dorp.

 

Mochten er nog vragen zijn of opmerkingen, dan horen wij dat graag van U. Wij zijn o.a. bereikbaar op het dorpsmeldpunt, elke woensdag van 10.30 u – 12.30 u

Geef een reactie

*

achttien − zes =