Bodemvervuiling en WOZ-waarde woning

Onlangs is door de Gemeente Apeldoorn een toelichting gegeven op de bodemvervuiling als gevolg van activiteiten aan de Hoenderloseweg 145a. Tijdens de discussie kwamen de mogelijke gevolgen van de vervuiling op de waarde van woningen aan de orde. Bodemvervuiling kan waardevermindering tot gevolg hebben. Dit zou op zijn beurt tot een lagere WOZ waarde moeten leiden. De Dorpsraad wil de bewoners van woningen in het vervuilde gebied er op wijzen dat zij bezwaar kunnen maken tegen een mogelijk te hoge WOZ waarde, onder meer via de website van de Gemeente Apeldoorn.
Een voorbeeld van een bezwaarschrift kunt u krijgen op het dorpsmeldpunt of hier downloaden.
Bij afwijzing van het bezwaar door de gemeente Apeldoorn bestaat de mogelijkheid van hoger beroep bij respectievelijk de rechtbank, het gerechtshof en de Hoge Raad. Hieraan zijn kosten verbonden die kunnen oplopen tot € 105.
Als de bewoners gezamenlijk willen optrekken in bijvoorbeeld een proefproces dan wil de Dorpsraad helpen door het organiseren van een bijeenkomst waarin afspraken worden gemaakt over de vervolgstappen.
De betreffende bewoners kunnen zich kenbaar maken bij de Dorpsraad.

Geef een reactie

*

15 + een =