Herinrichting winkelcentrum

Op dinsdag 14 november j.l. zijn de definitieve plannen voor de herinrichting van ons winkelcentrum gepresenteerd. De vele bezoekers (ruim 80) aan de informatieavond werden meegevoerd door het centrum van de toekomst. Op een futuristische wijze werden wij aan de hand meegenomen door de Ugchelseweg en de Molecatenlaan. Het leek erop of  alles in zijn nieuwe gedaante al aanwezig was. Lopend langs de omgeleide Ugchelsebeek, achter langs bij de diverse panden aan de zuidzijde van de Ugchelseweg en dan komend op het grote plein aan de Molecatenlaan, waar de terrassen je al uitnodigden om gezellig en ongestoord te kunnen genieten van het nieuwe winkelhart van Ugchelen.
Een ambitieus plan, waar de gemeente en de ondernemers van Ugchelen Plaza de schouders onder gezet hebben. De gedachte om tot een plein te komen heeft steeds een belangrijke rol gespeeld bij de herinrichting van het centrum. Een plek voor evenementen en manifestaties, maar ook een plek om je thuis te voelen in het dorp, ons dorp.
In het voorjaar van 2007 gaat de schop de grond in voor het opknappen van de Ugchelseweg. De oude bestrating wordt afgevoerd en daarvoor in de plaats komt een geheel nieuwe aankleding. De bordessen voor de winkels worden uitgevoerd in materialen met een blauw-grijze kleur, terwijl de trottoirs en de parkeerhavens bestraat worden met een rode gebakken klinker. De asfaltverharding van de rijbaan wordt voorzien van een nieuwe deklaag.
Het ziet er zeer aantrekkelijk uit en het biedt meer comfort aan het winkelend publiek. En wat betreft de veiligheid van de verkeersdeelnemers, die wordt mede gegarandeerd door aan het begin en eind een verkeersdrempel aan te brengen waardoor de snelheid nog meer wordt verminderd en bovendien wordt het een 30km zone. Er zal ook voldoende parkeergelegenheid blijven aan weerszijden van de straat, maar dan wel om en om.
Een woord van dank aan de klankbordgroep, die mede verantwoordelijk is geweest voor de materiaalkeuze, is zeker op zijn plaats.
De herinrichting van de Molecatenlaan geschiedt in een 2de fase. Daartoe moeten panden worden gesloopt en komen er nieuwe winkels met daarboven woningen, zodat het centrum ook ’s avonds levendiger wordt. Er moet nog veel werk worden verzet, en veel lobbywerk worden verricht om het voor elkaar te krijgen. Maar de intenties zijn er, en met vereende kracht komt er veel tot stand. De verwachting is dat de tweede fase over ca. 5 jaar gerealiseerd kan zijn.
Wij allen kunnen trots zijn dat wij samen in staat zijn geweest om Ugchelen van een nieuw kloppend hart te voorzien.

Op www.ugchelen.org kunt u de presentatie vinden.
De virtuele rondleiding door het nieuwe winkelcentrum komen op de site www.virtueelapeldoorn.nl is ons toegezegd.

Geef een reactie

*

3 × een =