Verkiezingsavond

Op 21 februari is in Uchelens Belang de door de Apeldoornse Courant georganiseerde verkiezingsavond geweest in het kader van ‘Kiezen met de krant’.

foto 1foto 2

 

 

 

 

 

De Apeldoornse Courant heeft naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen het idee opgevat om zogenaamde verkiezingsavonden te organiseren, waarbij de politieke partijen telkens in een dorp of wijk hun ideeën kunnen toelichten. De opzet is eenvoudig. Als opwarmertje wordt er een quiz gehouden, waarbij de politici (van elk partij één) vragen krijgen voorgeschoteld uit de betreffende dorp of wijk. Ze kunnen telkens kiezen uit twee antwoorden. Een fout antwoord betekent afvallen.

Daarna krijgt de dorps- of wijkraad de kans om een aantal lokale knelpunten te berde te brengen. Vervolgens krijgen alle politici ieder 3 minuten de tijd hierop te reageren. Na de pauze kunnen mensen in de zaal vragen stellen aan de politici, die elkaar in dit deel kunnen ‘aanvallen’.

 

Op 21 februari was Ugchelen aan de beurt, samen met wijk Zuid. Dit verslag beperkt zich hoofdzakelijk tot Ugchelen. Allereerst de quiz. Het ging om de volgende vragen, met onderstreept het goede antwoord:

 

1. Hoe heet Ugchelen in carnavalstijd?            A: Toeterderp            B: Keiengat
2. Wie is de architect van de Metaalbuurt?            A: A.H. Wegerif            B: H.P. Berlage
3. Hoeveel LPG-stations heeft Ugchelen?            A: 4                  B: 2
4. Welke flats staan op de nominatie te worden gesloopt?  A: Aluminiumweg    B: Ravenweg
5. Wat is de naam van de Ugchelense voetbalclub?   A: VV Albatross            B: VV Columbia
6.
Hoe heet het wijkcentrum van Zuid?   A: Kayersheerdt            B: Buurthuis Maasstraat
7. Hoeveel bedden krijgt het nieuwe Gelreziekenhuis in 2006?            A: 925            B: 685
8. Ligt de Houtweg in de Metaalbuurt?            A: ja            B: nee
9. Hoe noem je een inwoner van Ugchelen?            A: Ugchelenaar         B: Ugcheler
10. Een spreng is     A: een natuurlijke waterstroom        B: een gegraven waterstroom

Opvallend bij deze niet zo veel zeggende quiz was, dat het bij de eerste vraag al mis ging, omdat bijna iedereen deze vraag fout had. Dus iedereen mocht verder. Zo ging dat maar door. Ook de tiende vraag had bijna iedereen fout, hetgeen toch wel als gênant kan worden gekenmerkt als je op bezoek bent in een dorp die ‘groot’ geworden is door de sprengen.

foto 3foto 4

Daarna was het de beurt aan de insprekers. Van de dorpsraad waren dat Wim de Haas, Louis Bouwmeester, Aaldert Kerssen en Leo Hendriksen. Ze brachten het volgende onder de aandacht van de politici:

  • als dorpsraad wordt je niet altijd serieus genomen door de politiek;
  •  een geluidsscherm langs de zuidzijde van de A1;
  •  buslijn doortrekken tot aan Heidehof;
  • de gifplaatsen bij de Richtersweg en bij de Winkewijert;
  • het slechte (geen) onderhoud van de wegen;
  • de oneerlijke verdeling van de gelden naar oranjeverenigingen: het centrum krijgt alles en de dorpen niets;
  • de verhoogde veiligheidseisen aan speelvelden en –toestellen gaat ten koste van het beschikbare budget, zodat er nauwelijks nog wat aangeschaft kan worden;
  • wat gaat er met de twee LPG-stations gebeuren?
  • D’66 heeft plannen om een zorghotel in Ugchelen te bouwen: wat, waar en hoe?

Daarnaast sprak Leo Bioch in namens Vereniging Omwonenden Lukasziekenhuis (VOL) inzake de uitbreiding van het Lukasziekenhuis. Dit is natuurlijk hèt onderwerp in Ugchelen op dit moment. En juist deze avond kon Bioch melding maken van de resultaten van een nieuw verkeersonderzoek. Dit onderzoek mede gefinancierd door de dorpsraad geeft aan de situatie anders is dan de gemeente denkt.

De reacties van de politici waren teleurstellend. Van de drie beschikbare minuten werden er twee verbruikt om zichzelf en de partij voor te stellen en in de laatste minuut kwam het niet verder dan algemeen gepraat.

Na de pauze was er meer vuurwerk,althans dat leek zo door de mogelijkheid die de politici kregen om op elkaar te reageren. Interessant was een opsomming van iemand uit Zuid over de financiële miskleunen van de politiek die uitkwam op zo’n 100 miljoen. Aangevuld met de opmerking dat het overgrote deel van Apeldoorn niet zit te wachten op al die prestige projecten, zoals bijvoorbeeld het Omnisportcentrum, maar meer gebaat is bij alledaagse zaken, klonk er applaus vanuit de zaal en werden de politici stil. Even maar. Men bleef praten zonder veel te zeggen.

foto 5

Aan het eind kregen de politici de kalender van Ugchelen uitgereikt.

Geef een reactie

*

11 − drie =