Ugchelen, dorp dicht tegen de stad.

Ugchelen, ongeveer 2700 woningen en ruim 6000 inwoners. De Veluwe als “achtertuin” en het centrum van Apeldoorn vlakbij.

Dit ideaal gelegen dorp zuidwest van Apeldoorn heeft nog alle kenmerken van een dorp: veel vrijstaande woningen, aan de rand van het bos, met beken en sprengen met bijbehorende (water)molens en raderen, royale groenvoorzieningen, grindbermen en kenmerkende lintbebouwing.

Een dorp met een dorpshuis, een dorpsraad, een dorpsprijs, een eigen volkslied en vlag en een rijk verenigingsleven; met een eigen karakter en identiteit.

Een dorp waarin door inwoners gezamenlijk wordt getracht dat karakter te behouden en de problemen zelf op te lossen.

Een evenementenkalender die het gehele jaar goed gevuld is.

Het boekje de “Wegwijzer” , een uitgave van de Ver. Ugchelens Belang – een vereniging die al meer dan 100 jaar bestaat – biedt veel informatie om de weg in Ugchelen te vinden.

Deze website laat u kennis maken met de werkzaamheden van de dorpsraad.

De website www.Ugchelen.nu is bedoeld voor “nieuwtjes en nieuws” en is gemaakt door een aantal belangrijke “dragers” van dit bijzondere dorp, te weten de vereniging Ugchelens Belang, de vereniging Dorpsraad Ugchelen en de winkeliersvereniging Ugchelen Plaza.

De website www.Ugchelen.org bevat heel veel bijzonderheden over Ugchelen en kan op veel van uw vragen een antwoord geven.
Als laatste wijzen we u graag op website www.Ugchelen.nl : een digitale beeldbank met heel veel foto’s van oud en minder oud Ugchelen.

Wij wensen u veel plezier en succes bij uw digitale zoektocht in en over Ugchelen.