Toekomstagenda Apeldoorn Zuidwest 2014-2017 aangeboden aan gemeenteraad

De Toekomstagenda voor Apeldoorn Zuidwest 2014 2017, waar Ugchelen onderdeel van is, is aangeboden aan de gemeenteraad van Apeldoorn. Donderdag 10 oktober hebben de voorzitters van de wijkraad Zuid en de dorpsraad Ugchelen – samen vertegenwoordigd het stadsdeel Zuid West – in de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) aan de raad aangeboden.

Dit “werkplan” wordt doorgezonden naar het college van Burgemeester en Wethouders. Met de reactie van dit college komt deze Toekomstagenda terug in de raad voor vaststelling en dan ligt er een “contract” tussen gemeente en –in ons geval- de dorpsraad over aan te pakken plannen voor de komende 4 jaar. Deze plannen worden straks in een Stadsdeelplan concreet gemaakt.

De toekomstagenda – die voor elk stadsdeel wordt opgesteld- laat zien wat bewoners belangrijk vinden voor hun stadsdeel. Ook vertelt het wat bewoners zelf willen of kunnen doen en of daarbij ondersteuning nodig en gewenst is. Behalve bewoners hebben ook de “professionals”, zoals woningbouwcorporaties, Wisselwerk, Maatschappelijke Dienst e.a. aangegeven wat zij belangrijk vinden in het betreffende stadsdeel.

Ter voorbereiding op de opstelling van deze Toekomstagenda, heeft de dorpsraad in het voorjaar een 4-tal openbare themabijeenkomsten georganiseerd waarin de aandachtspunten door inwoners van Ugchelen konden worden genoemd.

In de jaarvergadering van 23 april zijn door de aanwezigen, na geanimeerde discussies, de prioriteiten benoemd, een soort”werkplan” voor de dorpsraad. Aandachtspunten die ook in de Toekomstagenda een plek zouden moeten krijgen.

Daarnaast zijn er op 24 en 25 mei bij de beide supermarkten in Ugchelen straatinterviews gehouden: “waar gaat het goed, wat kan beter?”

Wat staat er nu in de Toekomstagenda voor Ugchelen?

Allereerst goed nieuws: bewoners zijn in het algemeen zeer positief over het wonen en leven in Ugchelen. Ugchelen is gezellig, het is groen en het ligt gunstig. Er wordt veel saamhorigheid gevoeld en bewoners voelen zich betrokken bij hun “dorp in de stad”.

De opgestelde top 5 van het wensenlijstje voor Ugchelen:

1. ….een jongerencentrum (met als ideale locatie de kelder van verenigingsgebouw Ugchelens Belang)

2. …seniorenwoningen bouwen en ervoor zorgen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen

3. …aandacht voor het cultureel erfgoed: molens, beken en sprengen, fysieke structuur en natuur

4. …voldoende en bereikbare en ook voor ouderen toegankelijke voorzieningen in het dorp

5. …oplossen parkeerproblematiek in sommige straten / buurten, verkeersremmende maatregelen en speciale aandacht voor veilig oversteken.

Het is de gemeenteraad duidelijk gemaakt dat bewoners van Ugchelen al veel doen om het wonen in Ugchelen als een plezier te ervaren en de cultuurhistorie levend te houden:

er wordt zwerfvuil opgehaald, beken en sprengen worden schoongemaakt, boomwandelingen worden georganiseerd, educatieve lessen worden verzorgd voor het basisonderwijs, de openbare ruimte wordt heringericht, een jeu-de boulesbaan wordt aangelegd etc.

De bovenstaande top 5 vraagt met name inzet van het gemeentebestuur om samen met de dorpsraad de realisatie van deze plannen dichterbij te brengen. Geen eenvoudige opgave!

Geef een reactie

*

zeven + vijftien =