Terugblik “Op de man af!”

Enige tijd geleden heeft de dorpsraad met het oog op de gemeentelijke Toekomstagenda 2014 – 2017 in Ugchelens Belang (UB) een drietal openbare inspraakavonden georganiseerd waarop de dorpsbewoners zich op een aantal thema’s kon uitspreken over wat zij belangrijk vinden in Ugchelen. Bij deze thema’s kan men o.a. aan zorg & welzijn, veiligheid, voorzieningen & leefomgeving, wonen en zelforganisatie denken.

U-odma_1

Met uitzondering van de verrassende opkomst van een aanzienlijke groep Ugchelse jongeren (jeugdhonk!) op één van deze avonden, zijn deze inspraakavonden eigenlijk maar vrij matig bezocht. Hoewel er op deze avonden niettemin een aantal goede punten naar voren zijn gekomen wilde de dorpsraad graag nog méér input vanuit de Ugchelse burgers krijgen. Daartoe heeft men samen met de Gemeente Apeldoorn de actie “Op de man af!” georganiseerd. Bij deze actie werd er op vrijdagmiddag 24 mei van 14:30 tot 16:30 uur buiten bij de Dekamarkt en C1000 en op zaterdag 25 mei van 11:00 tot 15:00 uur bij de C1000 aan voorbijgangers een korte enquête afgenomen. Men kon een groen “pluspunt” en/of een rood “minpunt” op een dorpsplattegrond plakken en ook kon men op de foto met een grote duim omhoog of omlaag. Ook aan de kinderen was gedacht, voor hen was er een ballonnenman aanwezig.

U-odma-2_1

Bij deze actie ging het dus niet alleen om de verbeterpunten voor Ugchelen maar ook om de pluspunten van ons mooie dorp die zeker niet verloren mogen gaan. Met een aantal van ruim 100 ingevulde enquêtes mogen we deze actie zeker een succes noemen. Nu is het zaak één en ander te inventariseren en de uitkomsten daarvan in de Toekomstagenda vast te leggen, dit als de rode draad voor het gemeentelijk beleid in Ugchelen de komende jaren.

Mocht u onze enquête onverhoopt zijn misgelopen maar toch wat te melden hebben, dan kan dat via het wekelijkse Dorpsmeldpunt (dinsdagavond van 19:00 tot 19:30 uur in UB). U kunt ook uw buurtvertegenwoordiger benaderen (zie hiervoor De Wegwijzer of de nieuwswebsite Ugchelen.nu).

Geef een reactie

*

zeven + 17 =