Ugchelen zet prioriteiten voor 2014-2017

Op 23 april, na de jaarvergadering van de dorpsraad, was een bewonersbijeenkomst waar in overleg en discussie de prioriteiten voor de Toekomstagenda 2014-2017 voor Ugchelen zijn besproken.
In een 3-tal eerdere openbare bijenkomsten hadden inwoners al ongeveer 20 onderwerpen aan de orde gesteld.
De vraag die nu voorlag was: wat vindt U, wat vind “Ugchelen” het belangrijkste; geef de gewenste prioriteit aan.
Er werd in zes groepen op uiterst serieuze wijze met elkaar gediscussieerd waarbij opviel dat met name de jeugd van Ugchelen goed vertegenwoordigd was en zich een prima gesprekspartner toonde.
Aan het eind van de avond hebben de “groepsvoorzitters” uitgelegd hoe en waarom ze tot welke keuze is gekomen.
Als alle scores met elkaar worden verrekend, dan ontstaat de navolgende lijst met punten; zaken waarmee de dorpsraad aan de slag moet, zaken die in samenwerking met de gemeente moeten worden aangepakt en waar de gemeenteraad akkoord mee moet gaan:
 1. Een “eigen” honk voor de jeugd van Ugchelen.
  De kelder in het dorpshuis van UB werd als mogelijke plek genoemd.
 2. Veiliger kunnen oversteken in het winkelcentrum Ugchelseweg / Molecatenlaan en bij het IJskaffee / Beektuin.
 3. Bevorderen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen (als ze dat willen).
 4. Meer bouw van zorg- en seniorenwoningen en aandacht voor jongerenhuisvesting.
 5. Zorgen dat de voorzieningen goed bereikbaar en toegankelijk zijn.
 6. Intensievere aandacht voor het groen, de beken en sprengen: behoud ecologische waarden, les- en onderwijsprogramma’s samenstellen, aanbrengen vistrap(pen) in Ugchelsebeek om Koppelsprengen toegankelijk te maken.
 7. Ondersteun en ontwikkel acties van vrijwilligers bij het schoonmaken van beken en sprengen.
 8. Geef vervolg aan de actie “Ugchelen doet het! Samen!”; ondersteun de initiatieven van bewoners bij het zelf onderhouden van de “eigen”openbare ruimte.
 9. Doe iets aan de onveilige verkeerssituaties door geparkeerde auto’s bij het ophalen van de schoolkinderen; bijv. langs Bogaardslaan maar ook bij Eloy- en Bouwhofschool.
 10. Zorg dat voorzieningen blijven bestaan en op peil blijven bij een toenemende vergrijzing van de bevolking.
En er waren nog een aantal onderwerpen die incidenteel genoemd werden, maar waarvan de dorpsraad meent dat die in het periodieke overleg met de gemeente kunnen worden besproken en afgehandeld.
Tenslotte wil de dorpsraad op 24 en 25 mei nog de bezoekers van het winkelcentrum gaan bevragen of er wellicht volgens hen nog onderwerpen zijn die aan de lijst moeten worden toegevoegd.
En dan, dan kan de dorpsraad met het huiswerk aan de slag. En dat gaan we doen!

Geef een reactie

*

17 + 11 =