Ledenvergadering 23 april 2013, aansluitend bewonersavond Toekomstagenda

Dinsdag 23 april om 20.00 uur begint de jaarvergadering van de dorpsraad in dorpshuis UB aan de Bogaardslaan 81.

De leden hebben de uitnodiging thuisgezonden gekregen.
Vergaderstukken kunt u hier downloaden:
Uitnodiging vergadering 2013
Jaarverslag 2012 dorpsraad
Notulen algemene vergadering 2012-04-24

Na de pauze (rond 21.00 uur) start een openbare bewonersavond voor inwoners van Ugchelen.

In dit gedeelte worden de prioriteiten besproken voor de onderwerpen in de Toekomstagenda 2014-2017.

De afgelopen weken zijn inwoners in Ugchelen in de gelegenheid gesteld, o.a. in een drietal bijeenkomsten in Ugchelens Belang, zich uit te spreken over “wat kan er in Ugchelen (nog) beter”. De resultaten van die bijeenkomsten leggen wij aan u voor.

Welke zaken moeten de komende 2 jaar op de agenda worden gezet waaraan gewerkt moet worden. Dat zijn dan kwesties op het gebied van zorg, veiligheid, wonen, voorzieningen, zelfwerkzaamheid, de leefomgeving en……….

De door u aangegeven onderwerpen worden besproken met de gemeente en belanghebbende instanties (politie, woningbouwvereniging, maatschappelijk werk e.a.)

Dit onderhandelingsresultaat wordt opgenomen in het Stadsdeelplan dat als “uitvoeringsplan” aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Uw mening telt! Zeker in Ugchelen.

Het bestuur rekent op een flinke opkomst. Zaal open om 19.30 uur en een ieder is welkom.

Geef een reactie

*

dertien + 3 =