Uitnodiging voor 18,21 en 28 maart

Uitnodiging:

Doe mee op 18, 21 en 28 maart in UB

Wat vindt u  belangrijk in/voor Ugchelen ?

De gemeente moet voor de periode 2014 – 2017 bepalen hoeveel tijd, geld en energie in onder andere Ugchelen moet worden gestoken. U betaalt uw gemeentebelastingen maar bepaalt u ook mee waaraan het besteed kan worden?

Waar willen we NIET op bezuinigen, wat vinden we heel erg belangrijk. Wat wil Ugchelen op de agenda zetten om de komende vier jaar te realiseren of te behouden?


Het gemeentebestuur wil aan de rol van “de andere overheid” invulling geven. Het probleemoplossend vermogen van burgers wil men veel sterker benutten. De gemeente wil daarom belemmerende regels wegnemen en procedures versoepelen. Welke knelpunten moeten aangepakt worden en welke plannen en ideeën leven er onder de inwoners van Ugchelen?

De dorpsraad wil hierover uw mening horen!


Daarvoor worden 3 openbare bijeenkomsten georganiseerd met op elke bijeenkomst een twee-tal onderwerpen, zoals hieronder vermeld.
De bijeenkomsten zijn in het dorpshuis Ugchelens Belang van 19.30 u tot 22.00 uur.

Maandag 18 maart:      Zorg en Welzijn
                                     Veiligheid in en om huis, de school en in het verkeer

Donderdag 21 maart:    Voorzieningen en Leefomgeving – winkels, vervoer, speelplekken, sport,
sociaal culturele activiteiten, onderhoud wegen en groen, struiken en bomen.

Donderdag 28 maart:  Wonen voor jong en oud, duur en goedkoop
Zelforganisatie – hoe/wat kunnen bewoners gezamenlijk zelf doen,
eventueel met
hulp van de gemeente?

Tijdens de algemene ledenvergadering van de dorpsraad op dinsdag 23 april worden de resultaten van deze bijeenkomsten aan u voorgelegd en worden er gezamenlijk prioriteiten aan de wensen toegekend.
Ugchelen kiest!              
Schrijf deze datum daarom ook in uw agenda!

Doe mee. Lees het bijgesloten informatieblad voor de details. We rekenen op u.

Mis deze kans niet op invloed uit te oefenen op het gemeentelijke beleid voor Ugchelen

De resultaten van bovengenoemde bijeenkomsten, de uitkomsten van ambities, knelpunten, wensen en verlangens van de inwoners van Ugchelen, worden door de dorpsraad “vertaald” in een actieprogramma voor de komende 4 jaar en als zodanig aan het gemeentebestuur aangeboden: de Toekomstagenda voor Ugchelen.

Vervolgens wordt een Stadsdeelplan opgesteld; een soort uitvoeringsplan voor de komende 2 jaar waarin de afspraken worden vastgelegd tussen dorpsraad, gemeente en maatschappelijke organisaties. Afspraken over onderwerpen die in de Toekomstagenda zijn aangedragen. Dit Stadsdeelplan wordt aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.
Voor de goede orde: Toekomstagenda en Stadsdeelplan worden voor Apeldoorn-Zuidwest als geheel opgesteld. Apeldoorn-Zuid en Ugchelen maken daar gezamenlijk deel van uit.

Geef een reactie

*

twee + 3 =