Ouderen huisvesting

We zien het om ons heen: ook in Ugchelen slaat de vergrijzing toe. Nog sterker dan het gemiddelde van de stad Apeldoorn.
Het aantal 60 +-ers in Ugchelen is groot. Velen zijn hier geboren, of wonen er al heel lang en willen hier ook oud worden (bij wijze van spreken tot de dood er op volgt) Dat kwam ook duidelijk uit de toekomstagenda.
Juist vanuit de 60 + ers ontstaat de vraag naar seniorenhuisvesting, woningen geschikt voor ouderen; dwz een slaap- en badkamer op de begane grond. Of bijvoorbeeld wonen in een appartement met lift.
Enfin, wellicht velen van u herkennen zich in deze problematiek.
De dorpsraad heeft de mogelijkheden in Ugchelen geïnventariseerd en deze gegevens besproken met de gemeente. De vraag aan de gemeente is dan: wordt er specifiek beleid ontwikkeld voor ouderenhuisvesting; zo ja, wat betekent dat dan voor Ugchelen?
Dat specifieke beleid is er (nog) niet; dwz bij nieuwbouw wordt getracht 40% van de te bouwen woningen uit seniorenwoningen te laten bestaan.
Maar dat tikt in Ugchelen niet aan want er zijn maar weinig locaties waar nog (veel) ruimte is voor nieuwbouw. (en dan hebben we het ook nog over particuliere terreinen).

Hoe dan ook, dorpsraad en gemeente gaan nader met elkaar in gesprek om te kijken hoe we dit vraagstuk moeten / kunnen aanpakken