Stadsdeelplan Zuidwest 2011 – 2012

In 2008 hebben inwoners en instanties in Ugchelen in samenspraak met de gemeente de Toekomstagenda 2009-2012 opgesteld: wat gaat goed, wat kan beter en het benoemen van prioriteiten voor het Stadsdeel Zuidwest. Ugchelen maakt deel uit van dit stadsdeel.
Het Stadsdeelplan 2009-2010 is nu afgesloten en het Stadsdeelplan Zuidwest 2011-2012 is inmiddels goedgekeurd door het college.
We komen ondermeer de volgende thema’s en teksten tegen die ook voor Ugchelen van toepassing worden verklaard:
over een schoner stadsdeel:
–          het handen uit de mouwen steken om de beken en sprengen schoon te houden
–          beter onderhoud van het openbaar groen; zelfwerkzaamheid van bewoners
over verkeer:
–          met Gelre ziekenhuis betere afspraken maken over parkeren om de parkeeroverlast in de woonbuurt tegen te gaan
over prettiger samenleven:
–          uitbreiding diensten van het woonservicegebied Ugchelen en hieraan meer bekendheid geven
–          realisatie nieuwbouw of renovatie dorpshuis Ugchelens Belang (initiatief ligt bij UB)
–          uitbreiding en herinrichting winkelcentrum Molencatenlaan (initiatief ligt bij “Ugchelen”en niet bij gemeente)
–          bewoners sterker betrekken bij inrichting van speelplekken en onderhoud openbaar groen
over een veiliger stadsdeel:
–          bewoners meer betrekken bij toekomstige ontwikkelingen
–          de verplaatsing van tankstation De Witte aan de Ugchelseweg
–          verbeteren van het centrumplan Ugchelen; initiatief ligt bij Ugchelenplaza
over communicatie:
            – verbeteren van communicatie tussen gemeente en inwoners van Ugchelen
            – het opzetten van een netwerk van actieve bewoners.
Hoewel niet alle genoemde zaken even belangrijk zijn dan wel op Ugchelen van toepassing zijn, de dorpsraad gaat door , in goede samenwerking met gemeente en in overleg met bewoners, om de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in Ugchelen op peil te houden dan wel te verbeteren.
Het staddeelplan, door het college van B&W vastgesteld, vormt daarbij een handvat en biedt garanties voor gemeentelijke ondersteuning.
Wilt u het Stadsdeelplan Zuidwest 2011 – 2012 zelf bekijken? U kunt het hier downloaden.

Geef een reactie

*

twee + twaalf =