Stadsdeelplan Zuidwest 2009-2010 afgesloten

In 2008 hebben inwoners en instanties in Ugchelen in samenspraak met de gemeente de Toekomstagenda 2009-2012 opgesteld: wat gaat goed, wat kan beter en het benoemen van prioriteiten voor het Stadsdeel Zuidwest. Ugchelen maakt deel uit van dit stadsdeel
Elke 2 jaar wordt een soort werkplan opgesteld: het Stadsdeelplan; een uitwerking van de Toekomstagenda. Ugchelen neemt daarbinnen een “eigen” plaats in. Het eerste Stadsdeelplan 2009-2010 is inmiddels afgesloten.
Terugkijkend moeten we constateren dat de 2 belangrijkste “wensen” van Ugchelen (nog) niet zijn gerealiseerd: een nieuw, dan wel gerenoveerd buurthuis Ugchelens Belang en de (start van) de 2e fase van het winkelcentrum aan de Molencatenlaan.
Aan beide projecten – waarbij de gemeentelijke invloed overigens gering is- wordt trouwens hard gewerkt.
In de komende ledenvergaderingen van de verenigingen Ugchelens Belang en Dorpsraad zal ongetwijfeld uitgebreid op deze zaken worden ingegaan.
Enkele minder spectaculaire zaken die de afgelopen 2 jaar wel zijn gerealiseerd en in het stadsdeelplan worden genoemd:
–          de verbetering van het onderhoud aan beken en sprengen
–          de digitale infozuil over voorlichting beken en sprengen bij locatie Winnemolenpark aan de G.P. Duuringlaan
–          aanbrengen geluidreducerend asfalt op de Laan van Westenenk
–          de buslijn naar de begraafplaats Heidehof
–          het treffen van verkeersremmende maatregelen (30-km zone)
–          inrichten speelveldjes in samenspraak met bewoners
–          de nieuwe aanleg en inrichting van de (oude) heemtuin naast de Basisschool de Steenbeek

Geef een reactie

*

negentien + 15 =