Dorpshuis hoog op verlanglijst

Het duurde maar even of de tongen kwamen los. Tijdens een tweetal bijeenkomsten in De Duiker heeft een flink aantal nauw betrokkenen dorpelingen gesproken over de toekomst van Ugchelen, daartoe uitgenodigd door de gemeente Apeldoorn. Stadsdeelmanager (Zuidwest) Steven Gerritsen had de handen vol aan de stroom van ideeën en suggesties die op tafel kwamen. Daaruit bleek weer eens dat er binnen de Ugchelense gemeenschap nog tal van wensen leven. Echter boven alles uit torent de wens tot verbetering (wellicht zelfs nieuwbouw) van het Dorpshuis Ugchelens Belang. Al of niet in combinatie met basisscholen. Tal van Ugchelenaren merkten op dat het ontmoetingscentrum niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet.

Gebouw UB 010Dorpsraad en Buurtvereniging UB zijn al jaren bezig met het maken van plannen en het voeren van besprekingen om een dergelijk project van de grond te krijgen. Dorpsraadvoorzitter Wim de Haas hield dan ook een vurig pleidooi om nu eindelijk eens tot stappen te komen voor deze grote wens. Met gevoel voor dramatiek zei hij; ‘’Langzamerhand wordt dit project een nagel aan mijn doodskist’’, waarmee hij duidelijk maakte dat de maat wat hem betreft bijna vol is.

Naast de grote wens tot dorpshuisverbetering, kwamen ook tal van andere interessante zaken aan de orde. Bijvoorbeeld: is Ugchelen zo langzamerhand niet rijp voor een algemene 30 kilometer zone? Steeds vaker wordt gemerkt dat Ugchelen nadrukkelijk krijgt te maken met sluipverkeer. Wordt het ook geen tijd voor een dorpsverfraaiing van de omgeving van de Molecatenlaan? Moet nu eindelijk het bosgebiedje in het centrum niet openbaar worden? Is openbaar vervoer naar de Begraafplaats Heidehof ook geen dringende zaak? En wordt het misschien tijd voor een educatiecentrum over sprengen en beken? Het is slechts een kleine greep uit de opmerkingen die tijdens de meetings werden gemaakt.
De lange lijst van door bewoners geopperde wensen wordt door de gemeente samengevat in thema’s die ter sprake komen tijdens een openbare ‘Volksraadpleging’ die maandag 7 april wordt gehouden in De Duiker. De organisatie daarvan is in handen van de Dorpsraad Ugchelen, gemeente Apeldoorn, politie en de woningcorporaties. Wie komen wil kan ook mee eten. Daarvoor moet u zich voor 1 april opgeven via
U moet dan om 18.00 uur aanwezig zijn. Degenen die niet aan de maaltijd meedoen, moeten zorgen om 19.00 uur present te zijn.
De thema’s worden door een aantal pleitbezorgers behandeld. Uiteindelijk worden, via stemkastjes, de prioriteiten van de verschillende thema’s vastgesteld.
Het resultaat van de stemmingen wordt verwerkt in de Toekomstagenda voor stadsdeel Zuidwest.
Stadsdeelwethouder M. Boddeke (Groen Links) heeft laten weten aanwezig te zijn zodat hij de opmerkingen rechtstreeks kan meenemen naar het Stadhuis.
Ook zijn de politieke partijen uitgenodigd om de Ugchelse wensen aan te horen.
De bijeenkomst komt niet zo maar uit de lucht gegrepen. Eens in de vier jaar voert elk van de zes stadsdelen onderwerpen in voor de Toekomstagenda van de Gemeente Apeldoorn. De agenda geldt voor de periode 2008-2012.