Wethouder Blokhuis op de jaarvergadering – Zorgen over de zorg in Ugchelen

Op dinsdag 8 april houdt Dorpsraad Ugchelen haar jaarvergadering in dorpshuis Ugchelens Belang in Ugchelen. De leden krijgen een persoonlijke uitnodiging met de agenda. (Een agenda met o.a. goedkeuring jaarverslag 2013, verslag kascommissie 2013, benoeming kascommissie 2014 en (her)benoeming van bestuursleden)

Na afhandeling van de reguliere agenda start rond 20.45 uur een openbare bewonersavond voor inwoners van Ugchelen.

Er verandert veel in de samenleving. Bejaardencentra gaan sluiten. Hoe gaat het straks als ik nog thuis woon maar wel zorg nodig ga hebben? Er is veel onduidelijkheid over toekomstige huisvesting als men zorgbehoeftig wordt.

Wethouder Paul Blokhuis (met portefeuille Zorg) komt de visie van de gemeente Apeldoorn vertellen over hoe de toenemende vraag naar zorg aangepakt gaat worden.

Aansluitend vertelt Thijs Houtappels, directeur bedrijfsvoering van de Atlant Zorggroep, hoe hij, als vertegenwoordiger van een zorgleverancier (o.a. in Sprengenhof), de toekomst ziet van het leveren van zorg in de combinatie met het wonen, speciaal voor Ugchelen.

Geef een reactie

*

negentien − 8 =