Luister en praat mee met “Ugchelen, zorg in de toekomst”

Uitnodiging voor Themabijeenkomst op dinsdag 5 november 2013, 19.30 tot 21.30 uur in dorpshuis Ugchelens Belang
De Dorpsraad nodigt u uit voor de bijeenkomst “Ugchelen, zorg in de toekomst”. Op deze avond krijgt u informatie over de veranderingen in de zorg en kunt u meepraten over de gevolgen hiervan in het dagelijks leven.
Vorig jaar hield de Dorpsraad een drukbezette avond over Ouderen. De toezegging dat deze avond een vervolg zou krijgen leidt tot deze nieuwe themabijeenkomst. Dit keer over het bredere thema ‘zorg in de toekomst’.
Via kranten en televisie heeft u waarschijnlijk veel gehoord over allerlei veranderingen in de zorg. De belangrijkste verandering is dat de landelijke overheid veel taken en verantwoordelijkheden aan de gemeente geeft. Omdat de gemeente zijn bewoners beter kent, zouden ze de zorg beter moeten kunnen regelen. Tegelijkertijd vind er een bezuiniging plaats. Dit alles leidt tot een nieuwe visie op de samenleving. De gemeente zal kritischer kijken welke mensen zorg en ondersteuning kunnen ontvangen. Ze verwachten dat mensen méér zelf en met hun eigen omgeving op gaan lossen. De gemeente zal meer gebruik gaan maken van vrijwilligers en mensen stimuleren om zich als vrijwilliger in te zetten.
Wat zijn de gevolgen van dit nieuwe beleid voor Ugchelen? Wat is er in Ugchelen nodig om de veranderingen op te vangen? Is dit anders dan het vroeger was? Hierover kunt u meepraten.
U bent vanaf 19.00 uur welkom voor koffie en thee. Om 19.30 start het programma.

Geef een reactie

*

1 + 6 =