Nieuw bestemmingsplan Gelre-ziekenhuis

De gemeente gaat zeer binnenkort van start met een nieuw bestemmingsplan voor het terrein van het Gelre ziekenhuis aan de Albert Schweitzerlaan. Het oude plan is 10 jaar oud en de wet schrijft voor dat dan een nieuw plan moet worden opgesteld.
De gemeente heeft de dorpsraad gevraagd in een vroegtijdig stadium “mee te denken” over de inhoud van dat plan. Dorpsraad, buurtbewoners Kruisvoorde en andere “kenners van ziekenhuisperikelen uit het verleden” hebben een eerste overleg met gemeenteambtenaren gevoerd.
Duidelijk is geworden dat er inhoudelijk niet zo veel zal veranderen in het nieuwe plan.
Vanuit “Ugchelen” wordt met name aangedrongen op een goede communicatie met bewoners / omwonenden en een erkenning van en aandacht voor de bestaande parkeerproblematiek in de woonstraten grenzend aan het ziekenhuis. Een problematiek, veroorzaakt door bezoekers aan en werkers bij het ziekenhuis, die al jaren voortduurt en door de ziekenhuisdirectie naar de mening van dorpsraad en bewoners onvoldoende wordt erkend.
Dit probleem – niet willen betalen voor parkeren op het ziekenhuisterrein – oplossen lijkt binnen het kader van een bestemmingsplan niet mogelijk, aangezien zo’n plan allen het gebruik en de functie van de grond regelt (waar wel bebouwing en hoe hoog, waar groen, waar parkeren etc.) maar niets kan zeggen over het parkeerbeleid.
Gehoopt wordt op een spoedig overleg met het ziekenhuisbestuur, opdat een positieve medewerking van de dorpsraad aan het bestemmingsplan mogelijk wordt.

Geef een reactie

*

negen − acht =