Gelre: meer last dan lust

Er loopt momenteel een nieuwe vergunningaanvraag bij de Provincie Gelderland voor het in werking hebben van een WKO (warmte-koude-opslag) systeem. Het systeem kan zorgen voor een energiebesparing van circa 184.000 m3 aardgasequivalenten op jaarbasis. In de bodem wordt 250.000 m3 water opgeslagen dat in de winter wordt aangewend om het ziekenhuis mee te verwarmen en in de zomer wordt gebruikt als koelwater. Het verschil in temperatuur van het water bedraagt ongeveer 15 graden Celsius.
Uiteraard ondersteunt de Dorpsraad  (duurzame) maatregelen op het gebied van milieubeheer en de voorgestelde maatregel wordt reeds veel toegepast bij nieuwbouwprojecten.
Echter,het oude, nu nog bestaande systeem heeft in het voorjaar van 2007 voor veel wateroverlast gezorgd in de omgeving. Met name in de Kruisvoorde kwam het water tussen de straatstenen door naar boven, gelijk “de bedriegertjes”. Ook kruipruimtes en vloeren van woningen kwamen blank te staan. De gemeente Apeldoorn is toen gestart met een onderzoek naar de oorzaak.
Naar de mening van de Dorpsraad heeft dat onderzoek aangetoond dat het ziekenhuis de veroorzaker is van de wateroverlast.
De schade die daardoor aan de huizen is ontstaan, zoals loslatend behang, verrotte vloerbedekking, opbollende parketvloeren en vochtkringen op de muren, zijn tot op heden nog niet vergoed door de veroorzaker.
En nu dus een verzoek voor in gebruik neming van een nieuw systeem.
De Dorpsraad wil de vergunningverlener (=provincie Gelderland) en Gelre ziekenhuizen laten verklaren dat dit systeem geen wateroverlast zal geven voor woningen en in de openbare ruimte; en als dat onverhoopt toch het geval zal zijn, de optredende schade door (een van de ) genoemde partijen zal worden vergoed.
Ingrijpen in de complexe bodemstructuur van Ugchelen, waaraan de sprengen mede hun ontstaan de danken hebben, blijft een hachelijke en wellicht onvoorspelbare zaak. De natuur heeft zo zijn eigen wetmatigheden.

Geef een reactie

*

3 × vijf =