Besluit instemming saneringsplan

De provincie Gelderland heeft ingestemd met het saneringsplan Methusalemlaan 59.

Alle betrokkenen hebben dat zelf thuis gekregen.

Tot 6 weken na de datum van het besluit (11 juli) kan er beroep worden ingesteld.

Meer informatie is te verkrijgen bij het Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem of via

www.gelderland.nl onder Actueel – Bekendmakingen door kenmerk GE020000252 in te vullen.

Een e-mail naar post@gelderland.nl t.a.v dhr. B.R. Dittrich kan ook. U kent hem bereiken via tel. 026 – 359 99 99