Tussenrapportage Saneringsplan Methusalemlaan 59

De provincie laat ons per 1 juli 2011 het volgende weten n.a.v. status van het saneringsplan:

De ingediende zienswijzen zijn meegewogen bij het opstellen van het “definitieve” besluit instemming saneringsplan.
Naar aanleiding van de zienswijzen is de conclusie ten opzichte van het ontwerp besluit niet aangepast.
Het besluit moet nog gecontroleerd worden, maar als alles voorspoedig verloopt gaat het besluit volgende week op de post.