Saneringsplan

Er is een saneringsplan ingediend voor de verontreiniging aan Methusalemlaan 59 – terrein van Kampen.

 

Een van de omwonenden liet ons weten dat hij tel. contact heeft gehad met de Provincie om te vragen naar de status van het saneringsplan.
Hij gaf door dat hij uit dit gesprek het volgende heeft begrepen:

  • Er zijn meerdere zienswijzes ingediend die nu door de Provincie worden beoordeeld en zijn doorgezonden naar de auteur van het saneringsplan.
  • De verwachting is dat ongeveer half juli een reactie beschikbaar wordt gesteld n.a.v de ingediende zienswijzes.
  • Indien op basis van de zienswijzes het saneringsontwerp wordt aangepast / herschreven wordt dit weer ter inzage gelegd is het nadien voor iedereen weer mogelijk om daarop zienswijzes in te dienen binnen 6 weken na ter inzage legging.
  • Indien het voorliggende saneringsplan wel definitief wordt verklaard (inclusief de verwerking van de zienswijzes) is er nog 6 weken de tijd om beroep aan te tekenen maar dan bij een hoger niveau. (Dit geldt echter naar verluid alleen voor de mensen die nu een zienswijze hebben ingediend)
De dorpsraad geeft deze informatie graag aan u door maar is er zich van bewust dat het een melding betreft waar geen rechten aan kunnen worden ontleend.