Saneringsplan Methusalemlaan 59

Kamka Holding BV heeft een saneringsplan ingediend bij de Provincie Gelderland. Hierin staat hoe men de verontreining aan de Methusalemlaan 59 ( Locatie Van Kampen) gaat aanpakken.
Het plan is besproken op de informatieavond in de Duiker op maandag 9 mei.
Het advies is om vooral de aanvullingen goed te bekijken. Zienswijzen (= bezwaar) kunt u maken als u verwacht dat de doelstellingen niet gehaald gaan worden. Uiteraard met redenen omkleed.

Belangstellenden / omwonenden krijgen de gelegenheid om hun mening te geven over het voornemen van de Provincie om in te stemmen met het saneringsplan.
Vanaf 14 april t/m 26 mei 2011 kan het ontwerpbesluit waarin dit voorstel staat met alle bijbehorende gegevens worden bekeken.
Dit kan in het informatiecentrum van het Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem of digitaal via:

www.gelderland.nl , selecteer Actueel – Bekendmakingen en vul in kenmerk GE020000252

Tot en met 26 mei 2011 kunt u een zienswijze indienen. (Zienswijze die na die datum binnenkomen worden niet in behandeling genomen).

Stuur uw zienswijze naar: Gedeputeerde Staten van Gelderland, afdeling Vergunningverlening, Team Bodem en Nazorg, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem

Geef een reactie

*

twaalf + negentien =