Informerend gesprek

Met de gemeente is een informerend gesprek geweest betreffende de planvorming voor het “terrein Van Kampen” aan de Methusalemlaan.
Het is de bedoeling dat na het opheffen van het huidige garagebedrijf c.a., het gehele terrein, inclusief het gemeentelijk eigendom, voor woningbouw wordt bestemd en dat de bestaande bodemverontreiniging dan ook wordt aangepakt.
De dorpsraad heeft bij de gemeente aangedrongen op de bouw van ook woningen geschikt voor ouderen ( d.w.z. een slaapkamer op de begane grond) en op (koop)woningen in de wat goedkopere sector.

Knelpunt in dit soort gevallen: de financiële haalbaarheid (als ook de bodemsanering door de eigenaar betaald moet worden).