Sanering garage Van Kampen

Het is lang stil geweest over de grondwater- en eventuele bodemsanering van de terreinen van garage Van Kampen. Er zou al in een veel eerder stadium teruggekoppeld worden naar de omwonenden. Wisselingen bij de provincie en nadere verificatie van de onderzoeksresultaten hebben iedereen lange tijd in het ongewisse gelaten. De direct betrokkenen hebben een uitnodiging ontvangen van de Provincie Gelderland voor een bijeenkomst op 8 november a.s. in Ugchelens Belang, aanvang 19.30 u.

Ook overige belangstellenden zijn van harte welkom op deze bijeenkomst