Vervuiling Methusalemlaan

Op 8 november 2006 heeft de provincie Gelderland samen met gemeente Apeldoorn een informatieavond voor omwonenden georganiseerd over de vervuiling rond Methusalemlaan 59. De zaal in de Eloyschool was goed gevuld en wethouder Boddeke was eveneens aanwezig.

Tot 1987 was er in Nederland geen wet- en regelgeving over bodem- of watervervuiling. Dat hield in dat particulieren vaak een gat in hun tuin hadden waarin het afval werd gegooid: zand erover en weg was het afval. Ook bedrijven hadden zo hun eigen manieren om van hun afval af te komen.
In 1987 kwam er een wet waarin dit werd verboden en ook werd er vastgelegd wat er gedaan moest worden met vervuilde plaatsen. Omdat het grootste deel van de vervuilingen door het bedrijfsleven was veroorzaakt maakte de overheid gelijktijdig afspraken met brancheorganisaties om zelf vervuilde plekken op te ruimen (“te saneren”)
Eind negentiger jaren kreeg Provincie Gelderland de informatie dat de vervuiling bij Methusalemlaan 59 nog niet was aangepakt. De provincie heeft fa van Kampen (eigenaar van de vervuilde grond) laten weten dat zij wettelijk verplicht is de grootte en de aard van de vervuiling vast te stellen. De wijze waarop dit moet worden gedaan is landelijk vastgelegd. De provincie heeft inmiddels een aantal onderzoeksrapporten van fa van Kampen ontvangen, maar kan, op grond van deze rapportering, de omvang van de vervuiling nog niet vaststellen. Fa van Kampen heeft daarom aanvullend onderzoeken laten uitvoeren maar tot op dit moment heeft men de omvang van de vervuiling nog steeds niet kunnen vaststellen. De provincie verwacht dat vervolgonderzoek binnen een half jaar kan zijn afgerond.
Op grond van de nu bekende meetresultaten en het onderzoek naar de luchtkwaliteit in de kruipruimtes in woningen aan de M. Orgeslaan blijkt er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid. Ook vanuit het milieu gezien is er ook geen reden om snel actie te ondernemen. De wet bepaalt dat, in dit geval, de eigenaar van de vervuiling zelf mag bepalen wanneer hij de vervuiling gaat saneren. In de praktijk wordt dat dan gedaan bij verkoop van een bedrijf of met een bedrijfsuitbreiding.

Wethouder Boddeke heeft aangegeven dat de gemeente Apeldoorn ook graag ziet dat deze vervuiling wordt opgeruimd. Hij is daarom ook in gesprek gegaan met fa van Kampen.

De provincie heeft toegezegd de buurtbewoners op de hoogte te houden. De vragen die buurtbewoners hadden en die door de dorpsraad als vragenlijst is ingestuurd zullen schriftelijk worden beantwoord. Dit kan acht weken duren. Zodra het antwoord er is zullen de vragenstellers een kopie krijgen en wordt de brief op de website van de dorpsraad gezet.

Geef een reactie

*

twee × drie =