De lopende zaken met betrekking tot het Noaberschap: