Sanering Hoenderloseweg 145a van start

Eindelijk start de grondsanering op de locatie Hoenderloseweg 145a (terrein Preller, naast vm wasserij Altena).
Dan kan ook een bestemmingsplanherziening worden opgestart. De locatie krijgt een woonbestemming (nu nog een bedrijfsbestemming) en een voetpad langs de Ugchelse beek wordt mogelijk gemaakt, waardoor een continue wandelroute route gaat ontstaan tussen de Koppelsprengen en Ugchelen, tot aan de Keienbergweg.
En dan…. dan is er een fraaie wandelroute mogelijk vanaf de Koppelsprengen, via de molens Hamermolen en Altena / Oude Molen, over de Keienbergweg en langs Heidehof over de enk terug naar de Koppelsprengen
Op 11 oktober heeft de provincie Gelderland als bevoegd gezag, ingestemd met de aanpak van de sanering. Ook de andere benodigde vergunningen voor de sloop van de opstallen en het kappen van bomen zijn verleend.
De uitvoering start in de eerste week van november 2013.
Alvorens de sanering begint wordt nog een archeologisch bodemonderzoek uitgevoerd. Binnen 2 dagen moet dan bekend zij of verder onderzoek de moeite waard is. Tja….je weet maar nooit wat voor bodemschatten je tegen kunt komen.
De saneringswerkzaamheden duren ongeveer 4 tot 6 weken. Dit betekent dat de werkzaamheden voor de kerstvakantie zijn afgerond.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is een milieukundige begeleider van adviesbureau Arcadis aanwezig. Hij houdt toezicht op de ontgravingswerkzaamheden, geeft aanwijzingen, controleert zonodig de luchtkwaliteiten en voert andere controlebemonsteringen in de grond en het grondwater uit.
Mocht u specifieke vragen hebben over deze sanering en de milieukundige aspecten die hieraan zijn verbonden, dan kunt u bij Johan van der Veen, milieuadviseur van de dorpsraad, nadere informatie krijgen.
(e-mail: joke_en_johan@hotmail.com)
De direct omwonenden zijn via een bewonersbrief geïnformeerd.

Geef een reactie

*

vijf × 2 =