Sanering Hoenderloseweg 145a

Gemeente Apeldoorn gaat op 1 oktober 2013 beginnen met het opruimen van vervuilde grond aan de Hoenderloseweg 145a. De bodem en het grondwater zijn vervuild geraakt met vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen door de aanwezigheid van een voormalig chemische wasserij.
Uit onderzoek blijkt dat er geen sprake is van risico’s voor de volksgezondheid.
De gemeente graaft de vervuilde grond op en vervangt deze door schoon zand, waarmee de bron van de vervuiling wordt weggenomen. Het vervuilde grondwater in de omgeving van de Hoenderloseweg 145a neemt de gemeente mee in de gebiedsgerichte aanpak van het saneren van het grondwater in Ugchelen.
De werkzaamheden starten in de eerste helft van oktober en nemen naar verwachting zes weken in beslag.
Binnenkort kunt u via deze website nadere informatie over de werkzaamheden verwachten.
U vindt hier verder:

Geef een reactie

*

vijftien − 3 =