Werkgroep Hartveilig Ugchelen ontstaan

De werkgroep Hartveilig Wonen Ugchelen kwam 17 mei voor het eerst bijeen. Op een oproep in De Bron reageerden 17 vrijwilligers.
Doel was om elkaar te leren kennen en samen naar de beschikbare AED’s te kijken.
Drie mensen kwamen zich oriënteren – ze aarzelen nog om zich aan te melden.
Hoe werkt dit systeem eigenlijk?
Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een apparaat dat een lichte stroomstoot afgeeft aan iemand die is getroffen door een hartaanval.
Hartveilig Wonen roept bij een “112- melding” – waarbij hartproblemen worden gemeld-  20 vrijwilligers op via een SMS. Deze mensen wonen of werken binnen een straal van 1000 meter om het slachtoffer. 10 mensen worden opgeroepen om te reanimeren en 10 worden gevraagd een AED op te halen en daarna te gaan helpen. Dit alles om in de eerste uiterst belangrijke minuten hulp te kunnen bieden. Zodra de ambulance er is wordt de hulpverlening door hen overgenomen. Door twintig vrijwilligers op te roepen hoopt men dat er uiteindelijk twee personen op tijd zullen zijn om hulp te verlenen.
Ugchelen heeft nu 21 vrijwilligers en drie aangemelde AED’s. We streven naar zestig vrijwilligers en tien aangemelde AED’s.
Er bestaat veel drempelvrees voor het Hartveilig Wonen. Mensen voelen zich schuldig als ze niet aan een oproep kunnen voldoen, omdat ze b.v. op dat moment buiten Ugchelen zijn
Maar bedenk dan ook hoe je voorkomt dat je je achteraf schuldig gaat voelen als je je niet hebt aangemeld, en je hoort dat er vijf huizen verderop een noodoproep was, waar iemand is overleden omdat er niemand op tijd was om te reanimeren. Terwijl jij er had kunnen zijn als…..
De werkgroep heeft afgesproken dat ze 2x per jaar bijeen komt. Eenmaal voor de verplichte herhalingsles en een tweede maal om praktijk ervaring op te doen met inzet van AED’s.
Alle reeds aangemelde personen gaan na of hun gegevens goed staan op de (nieuwe) website van www.hartveiligwonen.nl De overgang naar deze website blijkt niet foutloos te zijn gegaan. Er staat wel heel veel informatie op, ook voor de mensen die nog aarzelen.
Wilt u zich melden bij de werkgroep Hartveilig Wonen Ugchelen?. Dat kan via een e-mail aan hartveilig.ugchelen@gmail.com  .De aangemelde mensen worden per e-mail op de hoogte gehouden van de Hartveilig Wonen ontwikkelingen in Ugchelen.
Naar aanleiding van bovenstande publicatie in de Bron hebben zich vijf mensen gemeld die meer informatie over het Hartveilig Wonen hebben opgevraagd.

Er hebben zich daadwerkelijk ook meer vrijwilligers aangemeld. Het zijn er nu al 26.

Geef een reactie

*

15 − veertien =