Informatieavond succesvol!

De informatieavond op 29 maart in de Duiker werd door 20 mensen bezocht. De bedoeling was om vrijwilligers, die kunnen reanimeren en/of al weten hoe ze met een AED (hartdefibrillator) moeten omgaan, te informeren over het Hartveilig Wonen project.
Deze vrijwilligers zijn heel belangrijk en ook onmisbaar. Het heeft geen zin om AED apparaten algemeen toegankelijk te krijgen als er geen mensen zijn die weten hoe ze werken.
Anneke Keijzer van Connexxion ambulance zorg vertelde over het grote belang van AED’s in onze maatschappij.
Er zijn in Ugchelen 40 vrijwilligers nodig, 20 die kunnen reanimeren en 20 die daarnaast ook weten hoe een AED werkt. Want niet bij elke hartstilstand is een AED nodig, terwijl het reanimeren wel van levensbelang kan zijn.
Op deze avond hebben zich drie personen gemeld als ambassadeur voor het project. Zij willen actief vrijwilligers gaan zoeken en de informatie uitdragen. U kunt bij hen terecht als u vragen heeft. Het betreft Casper van Beek, de Wierse 49; Wilco Schut, Tonissenlaan 42 en Maarten Welker, Molecatenlaan 50.
Vanuit de dorpsraad blijft Wilma Pothoven betrokken. Zij is bereikbaar op tel. 5337700.
Er zijn een aantal ideeën aangedragen waar de dorpsraad mee aan de slag gaat.
Het is duidelijk dat de aanwezigen het Hartveilig Wonen project in Ugchelen gerealiseerd willen zien. Meldt u zich ook aan als u over de kennis en de vaardigheden beschikt?
Via de thermometer Hartveilig Wonen in Ugchelen ziet u hoeveel vrijwilligers zich al hebben aangemeld via www.aedalert.nl of www.hartveiligwonen.nl .

Geef een reactie

*

elf − 1 =