Informatieavond over Hartveilig Wonen in Ugchelen – gebruik AED

De Dorpsraad Ugchelen nodigt u uit voor een informatiebijeenkomst over het Hartveilig Wonen project in Ugchelen op
maandag 29 maart in gebouw De Bronkerk, Hoenderloseweg 10
aanvang 20.00 uur, de koffie staat klaar om 19.30 u.

In de editie van De Bron van 18 november 2009 werd door ons reeds melding gemaakt van dit Hartveilig- Wonen project, waarbij de  mogelijkheden zouden worden onderzocht om dit project ook in Ugchelen te realiseren.
Immers, met het deskundig gebruik van de hartdefibrillator ( AED) kunnen mensenlevens worden gered.

Er zijn op dit moment reeds 4 AED’s beschikbaar die bij een hartstilstand voor reanimatie gebruikt kunnen worden. Maar deze apparaten zijn- overigens nu nog terecht- “binnen” geplaatst: bij de C1000 supermarkt, bij de vv Albatross, bij de Bronkerk en bij de tennisclub
TC  Ugchelen.
Weliswaar vrij toegankelijke ruimtes maar als deze ruimten gesloten zijn, tja…… dan heb je een probleem als je een AED nodig hebt.
Wat moet er dus gebeuren?
De huidige AED’s voor het Hartveilig-Wonen project inzetten door ze “naar buiten” te verplaatsen, waardoor ze in principe op elk moment kunnen worden gebruikt. Maar dat kan alleen als er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn die weten hoe ze met zo’n apparaat moeten omgaan.
Dat wil zeggen, dat binnen een straal van 1000 m (1 km) van zo’n AED  tenminste 10 “deskundigen” moeten wonen / werken

Iedereen kan “deskundige” worden.
Hoe kan ik meehelpen Ugchelen hartveilig te maken.?
Op deze informatieavond vertelt Anneke Keijzer over het project. Zij werkt voor de ambulancezorg bij Connexxion. Ze legt het belang uit van het Hartveilig Wonenproject dat vooral voor mensen in de leeftijd tussen 45 en 65 jaar levens kan redden
Speciaal de mensen die een opleiding voor een AED hebben gehad of dat van plan zijn te gaan doen, zijn van harte welkom. U hoort in detail wat deelname aan het project voor u gaat betekenen.
Want zoals eerder al aangegeven: het heeft geen zin om AED apparaten algemeen toegankelijk te maken als er niet voldoende mensen zijn die weten hoe een AED werkt.
We begroeten u graag op 29 maart.
Voor nadere informatie kunt u ook met Wilma Pothoven (tel. 5337700 ) contact opnemen; namens de Dorpsraad is zij actief om de woonzorg in Ugchelen op peil te houden dan wel te verbeteren.
Dit project past in dat streven.

Geef een reactie

*

vijf + 3 =