Elke inwoner van het werkgebied van de Dorpsraad Ugchelen kan lid worden van de vereniging Dorpsraad Ugchelen. Het lidmaatschap is gratis. Leden hebben stemrecht op de algemene ledenvergadering.

U vindt op deze pagina hoe u zich kunt aanmelden. Tevens de statuten en huishoudelijk reglement van de dorpsraad.

Aanmelden en opzeggen
Aanmelden als lid
Opzeggen als lid

Statuten en reglementen
Statuten Dorpsraad
Huishoudelijk reglement Dorpsraad

Info voor leden: