Elke inwoner van het werkgebied van de Dorpsraad Ugchelen kan lid worden van de vereniging Dorpsraad Ugchelen. Het lidmaatschap is gratis. Leden hebben stemrecht op de algemene ledenvergadering.

U vindt op deze pagina hoe u zich kunt aanmelden. Tevens de statuten en huishoudelijk reglement van de dorpsraad.

Aanmelden en opzeggen
Aanmelden als lid
Opzeggen als lid

Statuten en reglementen
Statuten Dorpsraad
Huishoudelijk reglement Dorpsraad

Info voor leden:

 • Nieuwe Privacy-verklaring onlineNieuwe Privacy-verklaring online1 augustus 2018Naar aanleiding van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is voor de Vereniging Dorpsraad Ugchelen een nieuwe privacy-verklaring opgesteld. Deze is hier online in te zien. [...]
 • Even voorstellen ….Even voorstellen ….6 mei 2018Goedendag, ik wil mij graag aan u voorstellen als nieuw bestuurslid van de dorpsraad Ugchelen. Vicky Huijsdens is mijn naam en ik mag al bijna 15 jaar samen met mijn man en mijn zoon van 13  in het mooie Ugchelen wonen. Ik woon mijn hele leven (bijna 50 jaar) al in de gemeente Apeldoorn. Ik heb weliswaar een drukke, fulltime baan als financieel manager bij de Nationale Politie, maar het verrijkt mij om daarnaast vrijwilligerswerk te doen. Ik doe dat vrijwilligerswerk het liefst in mijn nabije (werk)omgeving. In de afgelopen jaren heb  ik mij ingezet bij personeelsverenigingen, als schuldhulpmaatje en op de basisschool in Ugchelen waar mijn zoon heen ging.  Daarnaast heb ik samen met 2 medebewoners van Ugchelen en onze wijkagente de whatsapp buurtpreventie groepen opgezet. Daar blijf ik mij ook de komende jaren nog voor inzetten. Sinds 4 jaar geniet ik samen met onze Duitse staande kortharige hond nog meer van de mooie natuur die ons omringt. Het wandelen en trainen met deze hond heeft weer een nieuwe interesse op mijn pad gebracht. Ik ben daarom vorig jaar gestart met een cursus Jacht & Faunabeheer. Die hoop ik dit jaar af te ronden. Met die kennis en vaardigheden hoop ik mij in de toekomst ook in te kunnen zetten voor het behoud en beheer van de flora en fauna om ons heen. Vanwege het vertrek van de huidige penningmeester en de financiële achtergrond die ik heb, neem ik de functie van penningmeester over. Ik heb voordat ik mij verkiesbaar stelde als bestuurslid een tijdje mogen meedraaien en ben getroffen door de passie waarmee de dorpsraad zich inzet. Het motiveert mij enorm om met hen te mogen samenwerken. De dorpsraad kan nog bestuursleden gebruiken, dus mocht u zich ook in willen zetten voor Ugchelen, meldt u zich dan aan. U kunt ook als lid uw stem laten gelden. U kunt zich voor het gratis lidmaatschap lid aanmelden via https://dorpsraadugchelen.nl/lid-worden. [...]
 • Even voorstellen: Stadsdeelmanager UgchelenEven voorstellen: Stadsdeelmanager Ugchelen22 augustus 2016Mijn naam is Harriët Althof en als nieuwe stadsdeelmanager voor Ugchelen wil ik mij graag even aan u voorstellen. Ik ben 50 jaar, al 27 getrouwd met Vincent en samen wonen wij nu 23 jaar in Apeldoorn. We hebben twee dochters van 19 en 22 jaar. De jongste gaat nu ook de deur uit, zodat we vanaf dit schooljaar weer met z’n tweeën thuis zijn door de week. Sinds 2008 werk ik bij de gemeente Apeldoorn, waarvan de laatste 6 jaar als relatiemanager Economische Zaken. De relatiemanagers en de stadsdeelmanagers zitten in één team “Wijk en Bedrijf” en zijn de ogen en oren van deze mooi gemeente. Sinds dit voorjaar ben ik de duo-stadsdeelmanager Zuidwest van mijn collega Saskia van Klaarbergen en richt ik mij mn op Ugchelen. Als stadsdeelmanager ben ik de verbinder tussen de gemeente Apeldoorn en de inwoners van het dorp Ugchelen. Ik wil graag de samenwerking met en tussen bewoners, gemeente, woningbouwcorporaties, politie en welzijnsorganisaties in Ugchelen bevorderen. Dit doe ik oa door elke maand met de dorpsraad mee te vergaderen. Ik werk veel samen met mijn collega Wim Mulder, de regisseur openbare ruimte. Wim en ik stemmen zaken met elkaar af, waarbij de openbare ruimte het domein is van de regisseur en het stadsdeel in volle omvang het domein van de stadsdeelmanager. Samen met u wil ik graag werken aan een mooi en leefbaar Ugchelen waarbij zowel inwoners als gemeente zich verantwoordelijk voelen voor de omgeving van wonen en werken. [...]
 • even voorstellen: nieuw bestuurslid Dorpsraad Stefani Hilferinkeven voorstellen: nieuw bestuurslid Dorpsraad Stefani Hilferink6 juni 2016Stefani Hilferink, en sinds kort bestuurslid in de Vereniging de Dorpsraad Ugchelen, wil ik mij graag even aan u voorstellen. 54 jaar en al 35 jaar getrouwd met Onno, wonen wij 13 jaar in het mooie dorp Ugchelen. Na vele omzwervingen door het land zijn we weer in een voor ons bekende omgeving terecht gekomen. Mijn vader woonde als kind in Ugchelen en samen met mijn moeder zijn ze 28 jaar geleden weer in Ugchelen komen wonen. We hebben twee kinderen die al lang de deur uit zijn en eigen gezinnen hebben, dus soms ziet u mij in het dorp met twee schattige kleine kleutertjes boodschappen doen. Naast mijn drukke baan studeer ik nog, werk als gastdocent voor de Hogeschool Arnhem/Nijmegen, zit in de beroepenveldcommissie voor de Hogeschool en ben lid van de ladies Business Club Apeldoorn en dan proberen we ook nog twee keer in de week te hardlopen. Mijn drukke werkzaamheden zorgden ervoor dat ik weinig tijd had om mij bezig te houden met vrijwilligerswerk of andere zaken die in ons dorp spelen. Maar toen ik de advertentie las voor een bestuurslid communicatie dacht ik wel meteen dat is iets voor mij. Gevraagd en ongevraagd bemoei ik mij graag met veel zaken en de vereniging de Dorpsraad is veel te weinig bekend bij de Ugchelenaren. Nu is het met een Dorpsraad en een vereniging Ugchelens Belang ook niet makkelijk om de verschillende activiteiten uit elkaar te houden. De Dorpsraad is eigenlijk een adviesorgaan voor de Gemeente Apeldoorn, en adviseert over de onderwerpen die Ugchelen en de Ugchelenaren bezig houden. Graag wil ik de Dorpsraad onder de aandacht brengen van de Ugchelenaren. Lid worden van de vereniging De Dorpsraad is gratis en uw stem wordt gehoord.   [...]
 • even voorstellen: nieuw bestuurslid Dorpsraad Henk Laurenseven voorstellen: nieuw bestuurslid Dorpsraad Henk Laurens6 juni 2016Als nieuw verkozen bestuurslid in de Vereniging de Dorpsraad Ugchelen, wil ik mij graag even aan u voorstellen. Dat kan natuurlijk heel kort door te vertellen dat ik Henk Laurens heet, 57 jaar ben, geboren in Renkum en na 20 jaar in de Maten, nu vanaf mei 2014 in Ugchelen woon. Toch wil ik iets verder gaan. Wonen in Ugchelen doe ik samen met mijn echtgenote Monique, waarmee ik dit jaar alweer 34 jaar getrouwd ben en samen zijn wij de ouders van twee dochters en een zoon. Op de jongste van 23 jaar na, die af en toe nog in de weekenden thuis is, hebben zij het nest al enige tijd verlaten. Alweer ruim 2 jaar is onze Border Collie Kaelie een niet meer weg te denken deel van het gezin. Een deel van mijn tijd wordt dan ook samen met haar ingevuld door heerlijk te wandelen, te steppen en het volgen van trainingen, zoals onder andere dog frisbee. Nog vallend onder een overgangsbeleid ben ik, na een loopbaan van ruim 38 jaar als officier bij de Koninklijke Landmacht, per 1 mei 2016 met functioneel leeftijdsontslag (FLO) gegaan. Gedurende die jaren ben ik ook bezig geweest met diverse vrijwilligerstaken zowel binnen als ook buiten defensie. Dit op de gebieden van veteranenzorg, patiëntenvereniging en mentorschap. Dit alles stopt uiteraard niet nu ik met FLO ben. Ook is het nu tijd om te starten met mijn klussenlijst, die de afgelopen 2 jaar langzaam groter is geworden. Dus genoeg te doen zou je zeggen. Hoewel slechts een paar dingen zeker zijn in het leven, is het toch wel ons plan om niet meer te verkassen van ons mooie plekje hier in Ugchelen. Door dit besluit ontstond bij mij de behoefte om mij meer te verdiepen in Ugchelen en wilde ik ook iets betekenen voor mijn woonplaats. Juist op dat moment stond in de Bron de oproep voor een bestuurslid in De Dorpsraad. Hierop heb ik gereageerd en uiteindelijk tijdens de onlangs gehouden Algemene Ledenvergadering verkozen. Ik zal mij binnen het bestuur in het bijzonder richten op de communicatie. Dit doe ik gelukkig niet alleen, maar samen met Stefani Hilferink en de commissieleden Jacqueline Pol en Birgit Wolfswinkel. Stefani is ook tijdens de laatste ALV verkozen als lid van het bestuur van de Dorpsraad en zal zich ook nog aan u voorstellen. In de komende jaren wil ik mij binnen de Vereniging de Dorpsraad inzetten voor goede woon- en leefomstandigheden in ons dorp Ugchelen. Een boodschap die ik nu al voor u heb is om ook zeker gratis lid te worden van de vereniging. Onder het motto SAMEN STERK zetten we ons dan in voor een mooi en veilig Ugchelen.   [...]
 • Jaarvergadering Dorpsraad 19 april 2016: een impressieJaarvergadering Dorpsraad 19 april 2016: een impressie25 april 2016Niet alle 628 leden van de Dorpsraad waren aanwezig , maar toch een goed gevulde zaal in “ons” dorpshuis Ugchelens Belang. Wethouder Johan Kruithof, een enkel raadslid en gemeentelijke medewerkers gaven aan, dat het nog steeds de moeite waard is, en tegelijk plezierig, Ugchelen te bezoeken. En daar hebben ze natuurlijk geen ongelijk in (……) Aan de orde waren uiteraard de vaste agendapunten; weinig spannend, maar het moet wel gebeuren: Goedkeuring en vaststelling van Dorpsraad Ugchelen Jaarverslag 2015. Er lag een uitermate uitvoerig en zeer fraai vormgegeven jaarverslag ter tafel. Met de inhoud ervan kon de vergadering akkoord gaan. Het financieel jaarverslag liet zien dat de dorpsraad inteert op de reserves, maar het hoe-en-waarom werd duidelijk gemaakt: de ambities van de dorpsraad kosten nu eenmaal geld. De kascommissie had wederom veel waardering voor het opgestelde verslag en de aanwezigen stemden in met de begroting 2016. De bestuursverkiezing. Het bestuur is weer op sterkte gebracht na het vertrek van Peter Mooij en Arie van Diemen. Henk Laurens, Stefani Hilferink en Ron Brummelkamp nemen hun plaatsen in. Alom waardering voor het werk van de vertrekkende bestuursleden, zoals ook bleek uit de woorden van de wethouder. Als bijzonder agendapunt was het project “Noaberschap” aan de orde. Bestuurslid Wineke Blom vertelde over de stand van zaken. Het project heeft onverwacht veel respons opgeleverd en er wordt enthousiast door de vrijwilligers gewerkt aan het voldoen aan de zorgvraag. Zorg overigens die, gehoord de reacties, door de aanvragers enorm wordt gewaardeerd. Een activiteit van de dorpsraad die naar zijn mening een waarderingssubsidie verdient. De wethouder hield zich even op de vlakte……… En, als intermezzo, de overhandiging van ruim 1300 handtekeningen van de werkgroep “Ugchelen Blauw” aan de wethouder. Zoals u weet, deze werkgroep beijvert zich om de witte komborden “Ugchelen” te vervangen door de officiële blauwe plaatsnaamborden: Ugchelen is een zelfstandige woonplaats en dat rechtvaardigt blauwe borden. De wethouder liet in het midden of dit verzoek zal worden ingewilligd, aangezien hij weet dat de dorpsraad ook nog andere wensen op zijn verlanglijst heeft staan die geld gaan kosten. En hij heeft begrepen dat de dorpsraad andere prioriteiten stelt. Na de pauze- toen ook enkele niet-leden de vergadering kwamen bijwonen- gaf de gemeente uitleg, ondersteunt door beelden, over de opgestelde visie over het herstel van de Ugchelse beken en sprengen. Duidelijk werd gemaakt dat dit herstel past in het gemeentelijk waterplan: water, en de kwaliteit ervan, als drager van het milieu. Beken en sprengen die dienen als opvang en transport van regenwater en , bij goede kwaliteit bijvoorbeeld de thuisbasis vormen van zeldzame en beschermde diersoorten, zoals de beekprik. Een zeer informatief verhaal dat zeker in Ugchelen een grote belangstelling genoot. (geen wonder met zoveel “waterkennis” in de zaal). En het bleef nog geruime tijd heel gezellig na afloop van deze openbare ledenvergadering. [...]
 • Uitnodiging algemene ledenvergadering 19 april 2016Uitnodiging algemene ledenvergadering 19 april 20169 april 2016Onderstaande uitnodiging is naar de leden verstuurd: Geachte heer / mevrouw, Wij nodigen u uit voor de algemene vergadering voor leden van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen op dinsdag 19 april om 19.30 u in het dorpshuis “Ugchelens Belang” aan de Bogaardslaan 81. Opening Mededelingen Notulen algemene vergadering d.d. 21 april 2015 Goedkeuring Jaarverslag 2015; een verantwoording van de activiteiten van de dorpsraad met daarin opgenomen het financiële verslag. U krijgt ook het verslag van de kascommissie 2015. Benoeming kascommissie 2016. Benoeming bestuursleden / informatie over verwachte vacatures in het bestuur. Arie van Diemen is volgens rooster aftredend. Het bestuur stelt voor om Ron Brummelkamp te benoemen als vervanger van Arie van Diemen. Peter Mooij, is gedwongen om wegens privé omstandigheden zijn functie neer te leggen, voor een opvolger heeft een vacaturestelling plaatsgevonden. Rondvraag Pauze tot 20.45 uur Visie Ugchelse beken en sprengen door “Ekkie” Sluiting (rond 21.30 uur) Wij hopen u te mogen ontmoeten op deze vergadering. Met vriendelijke groet, Vereniging Dorpsraad Ugchelen Zaal is open vanaf 18.45 uur. Er zijn een beperkt aantal afdrukken van de vergaderstukken in de zaal aanwezig. [...]
 • Even voorstellen: Ron BrummelkampEven voorstellen: Ron Brummelkamp27 oktober 2015Ron Brummelkamp is sinds 1 september 2015 toegetreden tot de Dorpsraad. Tijd om hem voor te stellen. Ron is al in 1984 in Ugchelen neergestreken, samen met zijn vrouw Rina. Beiden hebben heel hun carrière opgebouwd bij AkzoNobel. Alhoewel Ron begon op de afdeling Research heeft hij later diverse functies bekleed bij o.a. Sales & Marketing en Kwaliteitsverbetering. Daarnaast heeft hij wereldwijd trainingen verzorgd op het gebied van veiligheid en gezondheid. Zo divers dus dat hij naar 43 jaar nog niet was uitgekeken! Toch ging hij zo’n 3 jaar geleden genieten van zijn (pre)pensioen. Het fijnste vindt hij zelf dat het hem nog meer ruimte geeft om zich te wijden aan zijn vrijwilligersactiviteiten. En dat zijn er heel wat! Het is namelijk tekenend voor Ron dat hij het er niet bij laat om maar ergens bij te horen. Integendeel, als hij zich ergens voor inzet, dan gaat hij er ook voor. Hij is niet alleen lid van de Diabetesvereniging, maar ook actief geweest diverse bestuursfuncties en inmiddels alweer een aantal jaren Regiomanager. Ook is hij niet alleen chauffeur van de pendeldienst bij Paleis Het Loo, maar ook lid van de Vrijwilligersraad. En nu is hij niet alleen aangehaakt bij de Dorpsraad, maar ook aspirant lid geworden – een duidelijk patroon. Met veel enthousiasme kijkt Ron dan ook naar uit om volgend jaar de taken van Arie van Diemen over zal gaan nemen. Het is zijn ambitie om de Dorpsraad beter op de kaart te krijgen en de goede relatie met de gemeente overeind te houden, zo niet te verbeteren. Hij verheugt zich er dan ook op om al zijn bestuurs- en levenservaring in te kunnen zetten voor de leefbaarheid van ons dorp. Ron, van harte welkom! [...]
 • Kandidaat bestuurslid Leo Mooijman stelt zich voorKandidaat bestuurslid Leo Mooijman stelt zich voor3 april 2015Op de algemene vergadering van 21 april stelt het bestuur voor om Peter Mooij, Wineke Blom en Leo Mooijman te benoemen. Peter en Wineke hebben zich al eerder voorgesteld: lees dat hier. Het vraaggesprek met Leo leverde het onderstaande op: Na een drukke carrière van ruim 40 jaar binnen de luchtvaartsector (militair en civiel)  is Leo “geland” in de rust van ons dorp Ugchelen. Vanuit zijn passie voor de luchtvaart en de daaraan verbonden aandacht voor veiligheid heeft Leo eerst als luchtverkeersleider en later als manager gewerkt op grote afstand van zijn woonplaats Ugchelen, waar Leo met zijn vrouw en 2 kinderen al vanaf 1987 woont. Zijn drukke bestaan gaf weinig ruimte voor deelname aan het leven in het dorp maar daar komt wat hem betreft nu verandering in. Leo wil vanuit zijn deelname aan de Dorpsraad Ugchelen betrokken zijn bij de participerende maatschappij en zal zich in eerste instantie vanuit de rol als secretaris inwerken in hoe de Dorpsraad samen met de Gemeente daar vorm aan geeft. Daarnaast is Leo erg sportief en geniet hij samen met zijn vrouw van het dorpse leven en van de prachtige Veluwe,  hardlopend of op de fiets.   [...]
 • Bestuur dorpsraad zoekt aanvullingBestuur dorpsraad zoekt aanvulling23 maart 2015De dorpsraad kan op de komende algemene vergadering drie nieuwe kandidaten voor het bestuur laten benoemen. Dat is heel prettig. Er vertrekken twee personen zodat het bestuur op sterkte blijft en de continuïteit is gewaarborgd. Echter, we weten nu al dat er volgend jaar weer een bestuurslid vertrekt, reden voor het bestuur om nu al versterking te zoeken. De ervaring leert dat er een ruime inwerktijd nodig is om de diverse aspecten goed te doorgronden. De gemeente gaat in 2015 de huidige werkwijze voor de stadsdelen evalueren en daarna mogelijk bijstellen. Is het maken van een Toekomstagenda en de daaruit voortvloeiende Stadsdeelplannen de beste methode van werken? De dorps- en wijkraden kunnen hun ervaringen en wensen inbrengen. Dat kan alleen als het bestuur van onze dorpsraad op sterkte blijft. We zijn op zoek naar een algemeen bestuurslid. Heeft u interesse? Kom met ons praten over de inhoud en verwachtingen voor deze functie. [...]