Uitreiking Dorpsprijs

Uitreiking Dorpsprijs tijdens ALV op 10 mei

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van onze Dorpsraad op 10 mei a.s. wordt ook de jaarlijkse Dorpsprijs uitgereikt. Wat fijn dat we dit weer live kunnen doen! Bent u ook benieuwd wie de winnaar is van de Dorpsprijs 2021? Kom dan op 10 mei naar onze ALV in Ugchelens Belang.

Komt u ook naar onze ALV op dinsdag 10 mei?

Algemene Leden Vergadering Dorpsraad Ugchelen 2022 

Op dinsdag 10 mei 2022 houden we onze algemene ledenvergadering (de jaarvergadering). 

Aanvang 19.30 uur in het dorpshuis Ugchelens Belang, Boogaardslaan 81 in Ugchelen. 

De vergadering is openbaar, echter alleen de leden hebben stemrecht. Op de agenda staan zoals gebruikelijk de bespreking van het jaarverslag en het financieel verslag. 

Een belangrijk onderdeel is ook de wijziging van het huishoudelijk reglement van onze vereniging.

Stukken worden uiterlijk 2 weken voor aanvang van de vergadering op de website gepubliceerd. 

Tijdens deze vergadering zijn er ook een 3-tal presentaties. Deze presentaties worden verzorgd door Herman Geurts, De Gemeente Apeldoorn & Hartveilig Ugchelen. Ook vind op deze avond de uitreiking van de Dorpsprijs plaats.

DORPSPRIJS 2021: Wie nomineert u voor de Papierschepper?

DORPSPRIJS 2021: Wie nomineert u voor de Papierschepper?

De commissie ‘Dorpsprijs Ugchelen’ roept u op om dorpsgenoten voor te dragen voor de Dorpsprijs 2021. Na een uitgestelde uitreiking van de Dorpsprijs 2020 hopen we dit jaar (als de coronamaatregelen het toelaten) de Dorpsprijs 2021 weer uit te kunnen reiken tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad & UB.

De prijs wordt uitgereikt aan ‘personen of instellingen die zich bovenmatig hebben ingezet voor Ugchelen’. Het maakt niet uit of het vrijwilligerswerk of beroepsmatig is geweest. De winnaar van de Dorpsprijs krijgt als aandenken een replica van het beeld van de Papierschepper. Zoals het beeld van de Papierschepper, in het plantsoen tegenover UB, dat één van de bepalende dorpsgezichten is in Ugchelen. Zo is de winnaar van de jaarlijks uit te reiken Dorpsprijs een bepalend gezicht geweest in het ‘leefbaar houden’ van Ugchelen.

In uw omgeving, in uw kennissen- en vriendenkring is er vast en zeker wel iemand die zich al jaren met hart en ziel heeft ingezet en nog steeds inzet voor het nog beter leefbaar maken van ons dorp. Denk bijvoorbeeld aan sport, cultuur, zorg, natuur, maatschappelijk welzijn,… etc. Individueel of in verenigingsverband, op de voorgrond zichtbaar of op de achtergrond als een stille kracht. Wie verdient volgens u dit jaar de Papierschepper en wordt winnaar van de Dorpsprijs 2021.

U kunt uw, met feiten onderbouwde, nominaties voor 8 december 2021 sturen naar:

Wilma van Wijk, secretaris van de Commissie Dorpsprijs: m.vanwijk1@chello.nl

Zorgmedewerkers Ugchelen winnaars Dorpsprijs Ugchelen

Zorgmedewerkers Ugchelen winnaars Dorpsprijs Ugchelen 2020

Zorgmedewerkers bedankt!

De Dorpsprijs 2020 is alsnog uitgereikt. Door Corona kon de prijs niet toegekend worden in januari tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad in Ugchelens Belang. Op verzoek van vele dorpsgenoten is de prijs alsnog toegekend aan alle zorgmedewerkers die zich, beroepsmatig of vrijwillig, tijdens de coronacrisis bovenmatig hebben ingezet om getroffen coronapatiënten in Ugchelen te verzorgen. De uitreiking vond vrijdag 25 juni 2021 plaats in de huisartsenpraktijk aan de Bogaardslaan.

Naast de medewerkers van de huisartsenpraktijk waren ook vertegenwoordigers van de buurtzorg en Verian aanwezig. De prijs, bestaande uit het beeldje van de Papierschepper en een oorkonde met het juryrapport, werd samen met een bos bloemen overhandigd door de voorzitter van de commissie Dorpsprijs aan de verschillende vertegenwoordigers van de zorg.

De Papierschepper en de oorkonde krijgen een centrale plaats in het gezondheidscentrum aan de Bogaardslaan, als blijvende herinnering. In het najaar wordt nog een herdenkingsboom geplant bij de huisartsenpraktijk. De Dorpsraad wil op deze manier alle zorgmedewerkers bedanken namens de inwoners van Ugchelen.

Warner Bruins

Namens de Commissie Dorpsprijs van de Dorpsraad Ugchelen

Dokumenten 770x400

Dokumenten ALV 2022

Op 10 mei 2022 zal in het dorpshuis Ugchelens Belang de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen worden gehouden.

De documenten voor deze vergadering staan op deze website en kunt u bereiken door op onderstaande links te klikken.

Agenda ALV 10 mei 2022

Notulen ALV 28 september 2021

Jaarverslag incl. financieel jaarverslag Vereniging Dorpsraad Ugchelen 2021

Begroting Dorpsraad Ugchelen 2022

Concept Huishoudelijk Reglement

Noaberschap Met Witte Rand 770x400

Het Noaberschap staat nog steeds voor u klaar!

We weten allemaal dat het leven er al anderhalf jaar lang anders uitziet. U zult begrijpen dat Corona  veel consequenties heeft  gehad voor de hulpvragers en vrijwilligers van het Noaberschap.

Het was heel begrijpelijk dat de dorpsbewoners met een hulpvraag zo min mogelijk mensen over de vloer wilden. Hetzelfde geldt voor de vrijwilligers: “Je wilt niet het risico lopen een hulpvrager te besmetten en ook voor mezelf ben ik voorzichtig.”

Hierdoor waren er beduidend minder hulpvragen dan vóór de pandemie, maar zo langzamerhand weet men ons weer te vinden. We voelen ons weer iets veiliger, al blijven we nog wel wat voorzichtig.

Bij deze willen we aangeven dat we nog steeds openstaan voor hulpvragen.

-wordt het lastig voor u om boodschappen te doen?

-vindt u het fijn als er regelmatig iemand komt koffiedrinken?

-zoekt u een wandelmaatje?

– zou het fijn zijn als iemand u naar de specialist in het ziekenhuis kan brengen?

-heeft u vragen over uw computer?

-ook andere vragen zijn mogelijk.

Belt u ons en wij kijken wat we voor u kunnen doen. Zie telefoonnummers onderaan.

Verder willen we een oproep doen voor vrijwilligers. Onze lijst is door ziekte, verhuizingen, enz. wat kleiner geworden.

Er is met name behoefte aan  mensen die voor de gezelligheid bij een ander op bezoek willen gaan.

Wilt u hier meer informatie over, dan kunt u altijd bellen met:

Floortje van der Heijden  tel.nr.: 06 41808328

Annemieke Debets            tel.nr.: 06 14976776

Wineke Blom                      tel.nr.: 06 41816541

Tekst: Wineke Blom
Zwerfafval 5 770x400

Zwerfvuilactie corona proof

Op 18 september a.s. is het World Clean Up Day. Inwoners wordt gevraagd hun eigen directe omgeving schoon te maken.  Op onze “eigen datum” -zaterdag 25 september- houden we weer een volgende Ugchelse zwerfvuilactie. Randen van het dorp en invalswegen worden dan schoongemaakt. Met inachtneming van de geldende coronamaatregelen ziet het programma er als volgt uit. We starten  om 09.30 uur bij Gon en Toon in de tent bij Ugchelens Belang. Eerst een kop koffie/thee met wat lekkers erbij en dan van 10 tot 12 uur in groepjes aan het werk. We sluiten weer af met soep en een broodje. Wil je deze keer (weer) meer doen? Meld je dan aan bij Jan Visser via visser-heijnen54@kpnmail.nl of 06-10519031.

Als je op de fiets naar UB komt dan ben je sneller op de plek waar schoongemaakt gaat worden. Neem zelf een paar werkhandschoenen mee. Voor grijpers en vuilniszakken wordt gezorgd.

 

Tekst: Ron Brummelkamp
Bron09-UgchelenBloeit-DR

Bloesems beloven lekkere vruchten

De Ugchelen Bloeit! tuin op de hoek Bogaardslaan – Hulkestein heeft in februari nieuwe fruitboompjes aangeplant gekregen. Deze kwamen uit een fruitbomen-haag in het Zuiderpark, waar ze verwijderd moesten worden. Deze appels-, peren- en pruimenboompjes lieten een groot deel van hun wortelgestel achter maar dat deerde ze blijkbaar niet. Ze zijn allemaal in bloei gekomen  en de bloesems zijn prachtig. Zelfs de nachtvorst lijkt er geen nadelige invloed op te hebben. Als het zo doorgaat kunnen we straks lekkere vruchten verwachten.

Op de oproep voor een regenton (in De Bron van 10 maart)  is direct gereageerd. Binnen een dag waren er twee regentonnen beschikbaar. En – als grote verassing – een envelop met € 100,- van een anonieme gever om een regenton te kunnen kopen.  Dat geld is nu gedeeltelijk gebruikt om de regentonnen goed op elkaar te laten aansluiten en voor een gieter. Er komt vast nog wel iets om de hoek wat de tuin nog nodig heeft en we nu zelf kunnen kopen. We bedanken deze gulle gevers van harte!

Voor het eerst is er een beroep gedaan op het “groen-initiatieven” budget van de gemeente. Alle aanwezige planten waren allemaal gekregen maar om de uitbreiding goed aan te planten, was er niet genoeg aanbod. Het nieuwe gedeelte ligt voor een deel in de schaduw en daar kan niet elke plant goed tegen. Het team, inmiddels bestaande uit 9 omwonenden, is blij met de gekregen planten en met de compost en de boomschors om de paden te bedekken.

Er zijn inmiddels ook diverse zaden van eenjarige planten gezaaid en er is ook het nodige al voor-gezaaid  : dat wordt na de “IJsheiligen” aangeplant. Vanaf die tijd wordt er weer eenmaal in de week ’s avonds in de tuin gewerkt. Elke week op een andere avond, beginnende op maandag 17 mei om 19:30 uur. Kom eens gezellig langs, een praatje maken kan ook op de 1,5 meter!

Tekst: Wilma Pothoven
Foto’s: Dirk Reiding
Dokumenten 770x400

Dokumenten ALV 2021

Op 28 september 2021 zal binnen de dan geldende Corona-maatregelen de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen plaatsvinden.

Voor uw informatie vind u onderstaand de betreffende documenten voor deze ALV.

Uitnodiging ledenvergadering plus agenda 2021

Notulen ALV DR apr 2019 def

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Financieel jaarverslag 2019 Dorpsraad

Financieel jaarverslag 2020 en begroting 2021

Voorstel Statutenwijziging_Dorpsraad_Ugchelen

Huishoudelijk reglement aug 2021

Ugchelen Bloeit!

Bijna voorjaar in de Ugchelen Bloeit! tuin

De UgchelenBloeit! tuin op de hoek van de Hulkestein en de Bogaardslaan stond er prachtig bij onder de dikke laag sneeuw. Doordat de uitgebloeide bloemen niet waren weggehaald kreeg de sneeuw een prachtig reliëf. Een genot om naar te kijken.  In een week tijd sloeg het weer om en nodigde het  warme en zonnige weer ons uit om in de tuin aan de slag te gaan. Als eerste kwamen er zes fruitboompjes, twee appels, een peer en drie pruimen. De boompjes stonden elders in Apeldoorn  waar ze niet konden blijven staan. Ze krijgen nu een tweede kans in de Ubloeit! tuin. Het wijkteam van de gemeente nam het verplanten voor hun rekening,  we hoefden alleen de plek maar aan te wijzen. We zijn hen daarvoor dankbaar! Dat geldt ook voor de mensen die hun uitgebloeide bloembollen aan ons gaven. We ontvingen zelfs bollen in hun originele verpakking. Dank daarvoor, ze zijn allemaal gepoot, kom straks kijken als ze in bloei staan. Wat kunnen we nog meer doen? Op de kaartjes met de beschrijvingen van de planten, die we in de tuin hebben staan staat heel vaak “snoeien na de vorstperiode”, of  “dood blad verwijderen in april/mei” en dat is het nog lang niet. We beperken ons tot het wegknippen van de uitgebloeide bosschages en het opruimen van de een-jarigen.  Wel is de bank terug geplaats – een plekje voor eenieder die even rustig wil zitten.  De tekst op het informatiebordje is verfrist. Er wordt nagedacht over de planten die we nog graag zouden willen hebben en waar we wat willen planten. Een paar gekregen planten staan  al te wachten op hun definitieve plek.
We zijn nog op zoek naar een grote regenton. We willen graag water sparen om nieuwe aanplant een handje te helpen. Heeft u een ton voor ons (voorzien van een aftapkraantje) laat het ons weten (tel. 06-22260009). We kunnen hem bij u komen ophalen.

Tekst: Wilma Pothoven
Foto: Theo Logtenberg