Ugchelen, dorp dicht tegen de stad.

Ugchelen kenmerkt zich door de beken en sprengen, bijbehorende (water)molens, royale groenvoorzieningen, grindbermen en een kenmerkende lintbebouwing. Veder heeft het een eigen karakter, identiteit en geschiedenis waar de Ugchelenaren trots op zijn en wat zich uit in een eigen vlag en volkslied. Het is een prachtig gebied om in te wonen aan de rand van de Veluwe met prachtige natuurgebieden, wandel- en recreatie faciliteiten. Verder heeft het een actieve kern waarin allerlei activiteiten worden georganiseerd van Koningsdag, de Kunstroute, het Straattheater, de Bijenmarkt, de Waterlooplein markt, Sinterklaas tot de Zomerfeesten en nog veel meer.

In Ugchelen zijn veel vrijwilligers actief om Ugchelen schoon te houden en de beken, die zo kenmerkend zijn voor Ugchelen, actief te houden. Ook heeft Ugchelen een bloeiend verenigingsleven zoals Ugchelens Belang, de winkeliersvereniging, een vrouwenvereniging, de verschillende zangverenigingen, wandel- en sportverenigingen (zoals voetballen, tennissen, schieten en bridgen). Het cultureel erfgoed van Ugchelen wordt bewaakt en onder de aandacht gebracht. Verder heeft het een actieve Bronkerk die allerlei sociale activiteiten organiseert en maken zij het belangrijke dorpsblad De Bron dat huis aan huis verspreid wordt.

Verder heeft Ugchelen een goede aansluiting richting de A1, een ziekenhuis dichtbij, diverse zorgpraktijken (huisartsen, tandartsen en fysio) en 2 verzorgingshuizen. Daarnaast is er een grote variëteit van winkels in het dorp en in de nabije omgeving gevestigd om in ieders behoefte te kunnen voorzien.

Tenslotte heeft Ugchelen een eigen Dorpshuis en Dorpsraad om met de Ugchelenaren de leefomgeving te verbeteren en het karakter te behouden door gezamenlijk met elkaar problemen aan te pakken en op te lossen.

Bent u nieuwsgierig geworden dan kunt u op deze website alle informatie vinden waar de Dorpsraad mee bezig is.

Naast deze website van de Dorpsraad willen we nog een aantal websites onder uw aandacht brengen waar u  veel informatie over Ugchelen kunt vinden.

  • Op Ugchelen.nu  vindt u alle informatie bij elkaar van Ugchelens Belang, Ugchelen Plaza en de Dorpsraad
  • Wilt u meer weten over Ugchelen bezoek dan ook eens Ugchelen.eu waar u de laatste actualiteit over Ugchelen kunt vinden.
  • Wilt u meer bijzonderheden over Ugchelen te weten komen bezoek dan de website Ugchelen.org
  • Tot slot wijzen we u graag op de website Ugchelen.nl  een digitale beeldbank met heel veel foto’s van oud en minder oud Ugchelen.

Wij wensen u veel plezier en succes bij uw digitale zoektocht in en over Ugchelen.

Ugchelen is formeel een wijk (het voelt gelukkig als een dorp) en maakt onderdeel uit van de gemeente Apeldoorn, gebied Zuid-West.

Voor het werkgebied van de Dorpsraad Ugchelen klik op onderstaande link om de Google Maps kaart weer te geven.

Werkgebied Dorpsraad Ugchelen

Informatie over andere dorps- en wijkraden vindt u op de gemeente website.