Onze Missie

Ugchelenaren helpen met het bundelen van hun talenten en kwaliteiten om gezamenlijk een vitale, duurzame, prettige en veilige leefomgeving te realiseren.

Onze Visie

De kracht van het dorp(s)leven binnen de gemeente Apeldoorn promoten en continueren.

Onze Doelstelling

De Dorpsraad Ugchelen wil samen met de inwoners van Ugchelen de leefomgeving zo organiseren dat zij in alle levensfasen prettig kunnen wonen voor nu en in de toekomst.

Bij dit alles staan voor ons onderstaande kernwaarden centraal 

 • Dorpsgevoel behouden 
 • Samenleven 
 • Plezier 
 • Vernieuwing 
 • Duurzaam 
 • Verbinden 

De rol van de Dorpsraad is om de wensen en behoeften van de Ugchelenaren op te sporen. Om vervolgens in samenwerking met de Ugchelenaren, overheid en overige instanties hier uitvoering aan te geven. Ook wil de Dorpsraad particuliere initiatieven stimuleren en daar waar nodig ondersteunen.  

Daarnaast vormt de Dorpsraad een platform voor de in het dorp aanwezige organisaties en verenigingen om de samenwerking tussen deze groepen en personen te behouden en waar nodig te bevorderen. 

De Dorpsraad is van mening dat door de individuele kracht en kwaliteit van de Ugchelenaren te stimuleren en in te zetten voor het collectief er een vitale duurzame leefomgeving wordt gecreëerd waarin verbondenheid, verantwoordelijkheid en eigenaarschap centraal staan. Vanuit deze verbondenheid met de omgeving kunnen de Ugchelenaren, ieder naar vermogen en op eigen wijze, hier een bijdrage aan leveren.  

 De Dorpsraad wil bovenstaande realiseren aan de hand van 5 thema’s.  

 1. Sport & Recreatie
 2. Veiligheid & Mobiliteit
 3. Duurzaam, Water & Groen
 4. Wonen & Voorzieningen
 5. Zorg & Welzijn

Wilt u meer achtergrond informatie over de thema’s en een verdere toelichting op onze missie, visie & doelstelling  dan nodigen we jullie van harte uit om Dorpsraad Ugchelen Nieuwestijl te lezen.

De werkwijze van de Dorpsraad is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement

Vragen of opmerkingen? We horen het graag! Via deze link komt u op de contact pagina van onze website