De werkvelden van deze commissie zijn divers:

  • Noaberschap
  • Contacten verzorgings/verpleeghuizen
  • Wonen voor ouderen

In de commissie hebben zitting:

  • Floortje van der Heijden
  • Annemieke Debets

Vanuit het bestuur dorpsraad heeft Wineke Blom zitting in deze commissie.