De werkvelden van deze commissie zijn tweeledig:

Het “Water” gedeelte: alles wat betrekking heeft op de beken, sprengen en “waterkunstwerken”

Het “Milieu”gedeelte:

  • Energiebesparing
  • Grondwatervervuiling
  • Bodemvervuiling
  • Stortplaatsen

In deze commissie hebben zitting:

  • Herman Geurts
  • Fred Schaart
  • Coby Kuipers
  • Johan van Veen (milieu)
  • Tineke Weidema

Vanuit het bestuur dorpsraad is Wineke Blom contactpersoon voor water en Ron Brummelkamp contactpersoon voor Milieu.