De werkvelden van deze commissie zijn:

  • Bestemmingsplannen
  • Bouwplannen / bouwprojecten
  • Volkshuisvesting
  • Verkeersbeleid
  • Verkeersmaatregelen
  • Verkeersveiligheid
  • Parkeeroverlast
  • Inrichting openbare ruimten (excl speelvelden / groenstroken / bos / plantsoen etc)

In de commissie hebben zitting:

  • Wim Lubbers
  • Marco Wigbers

Vanuit het bestuur dorpsraad zijn Leo Mooijman en Vicky Huijsdens contactpersoon.