De werkvelden van deze commissie zijn:

  • Bestemmingsplannen
  • Bouwplannen / bouwprojecten
  • Verkeersbeleid
  • Verkeersmaatregelen
  • Verkeersveiligheid
  • Parkeeroverlast
  • Inrichting openbare ruimten (excl. speelvelden / groenstroken / bos / plantsoen etc.)