De werkvelden van deze commissie zijn divers:

  • Onderhoud / beheer / aanleg openbaar groenvoorziening
  • “Groene” natuur / bos / plantsoen / bomen
  • Honden uitlaatplaats
  • Goudvink

In de commissie hebben zitting:

  • Wilma Pothoven
  • Johan Belonje
  • Gepke van Scherpenzeel
  • Hugo Breggeman (tevens milieu)

Vanuit het bestuur dorpsraad heeft Ron Brummelkamp zitting in deze commissie.