De Dorpsraad communiceert op velerlei manieren met de Ugchelse samenleving en heeft daarvoor een communicatie commissie benoemt onder auspiciën van Henk Laurens en Vicky Huijsdens.

Overige leden van de commissie communicatie zijn:

  • vacant
  • vacant

Werkvelden van de communicatie commissie:

  • Publiceren via gedrukte media, website en/of de Digitale Nieuwsbrief
  • Adviseren van de Dorpsraad over communicatie en de inzet van communicatie hulpmiddelen
  • Afstemming met groeperingen in Ugchelen over het uit te voeren communicatiebeleid

Heeft u een vraag over communicatie? Neem dan contact op met Henk Laurens.