Op 28 september 2021 ben ik samen met Bas, Tom, Harco, Maik & Ron gestart als verenigingsbestuur van de Dorpsraad Ugchelen.  

Inmiddels hebben we onze missie, visie & doelstelling vormgegeven!

Als Dorpsraad zien we onze rol om de wensen en behoeften van de Ugchelenaren op te sporen. Om vervolgens in samenwerking met de Ugchelenaren, overheid en overige instanties hier uitvoering aan te geven. Ook wil de Dorpsraad particuliere initiatieven stimuleren en daar waar nodig ondersteunen.  Daarnaast vormt de Dorpsraad een platform voor de in het dorp aanwezige organisaties en verenigingen om de samenwerking tussen deze groepen en personen te behouden en waar nodig te bevorderen. 

Om dit realiseren is communicatie afgestemd op de behoeftes van de Ugchelenaren een belangrijke schakel tot het succes ! 

De komende tijd gaan we volop aan de slag om communicatie mogelijkheden & behoeftes inzichtelijk te maken en daarbij de vragen hoe wij jullie het beste kunnen bereiken & informeren beantwoorden. Dit gaan we o.a. doen met behulp van vragen opgenomen in een nog uit te sturen enquête.

Hierbij alvast de oproep om deze enquête te vullen want alleen met jullie input kunnen we ervoor zorgen dat onze communicatie zoveel mogelijk aansluit bij jullie wensen!  

Heb jij zin om je communicatie talent in te zetten voor de Dorpsraad? 

Heb jij communicatie ervaring of ben je werkzaam in dit vakgebied, dan komen we graag met jou in contact.  

Onze ambitie als Dorpsraad is om samen met de inwoners van Ugchelen de leefomgeving zo te organiseren dat zij in alle levensfasen prettig kunnen wonen voor nu en in de toekomst.  

Om deze ambitie te realiseren is het van belang dat er een communicatieplan wordt opgesteld, verschillende communicatiekanalen zijn ingericht en een platform aanwezig is waar Ugchelenaren alle benodigde informatie kan vinden of delen.  Heb je hiermee ervaring of heb je goede ideeën? Stuur een bericht naar info@dorpsraadugchelen.nl en we nemen contact met je op.

Alleen gezamenlijk kunnen we Ugchelen mooier en leefbaarder maken. 

Diane / 28-11-2021