Het werkveld van de commissie Milieu is:

  • Energiebesparing
  • Grondwatervervuiling
  • Bodemvervuiling
  • Stortplaatsen

In deze commissie hebben zitting:

  • Johan van Veen
  • Huggo Breggeman

Contactpersoon vanuit het bestuur van de Dorpsraad is Ron Brummelkamp.