De Ugchelse Antennegroep zijn inwoner van Ugchelen die actief betrokken zijn bij alles wat met prettig wonen in Ugchelen te maken heeft. De leden van de Antennegroep kennen Ugchelen en in het bijzonder de eigen buurt, stellen zich neutraal op en hebben een open oog en oor voor wat er in Ugchelen gebeurt. De Antennegroep is aanspreekpunt voor het oplossen of het doorgeven van praktische problemen of ideeën die in Ugchelen of in de eigen buurt spelen. De Antennegroep heeft een informerende en verwijzende functie naar de Dorpsraad, het dorpsmeldpunt en de wijkagent.

Bij evenementen in Ugchelen zijn leden van de commissie Antennegroep van de Dorpsraad, aanwezig. De leden van de Antennegroep zijn op de hoogte van ontwikkelingen, wijzigingen en signalen in Ugchelen via de vergadering, de nieuwsbrief en de website. Bovendien schouwen zij de straten en openbare ruimten in het dorp. Daarbij melden zij tekortkomingen en de nodig geachte verbeteringen en aanvullingen in het dorp.

De Antennegroep informeert de Dorpsraad en de dorpsagent over ontwikkelingen in het dorp en omgekeerd zal de Dorpsraad de Antennegroep op de hoogte houden van zaken die in Ugchelen spelen en waarover de Antennegroep zeker moet worden geïnformeerd. Naast het functioneren in de eigen buurt en het dorp in het algemeen kan de Antennegroep ook door de Dorpsraad worden ingeschakeld bij projecten en commissies. Bijv. een enquête, WhatsApp alert en innovatie. Verder is de Antennegroep zichtbaar tijdens activiteiten en festiviteiten.

Er is een contactpersoon vanuit de Dorpsraad aanwezig bij de Antennegroep-vergaderingen. Op deze manier vindt wederzijdse informatie-uitwisseling plaats. De Antennegroep vergadert 4 maal per jaar om projecten en taken te verdelen en de voortgang te bespreken.

Van links naar rechts de leden van de Antennegroep Ingrid Haaksma, Kobus Rouwenhorst, Arnold Heer, Jacqueline Pol, Floortje v.d. Heijden en Diny Boot. Harry Vos is namens de DR aanwezig bij de Antennegroep vergaderingen.

commissie buurtvertegenwoordiging dorpsraad ugchelen